Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., pozýva verejnosť dňa 22. marca 2023 na oslavy Svetového dňa vody.

Podujatie sa uskutoční pred OC Promenada Nitra v čase od 9:00 hod. do 13:30 hod. Po celý deň bude na malých návštevníkov čakať maskot vodární, hry s ekologickou tematikou, tvorivé dielničky, občerstvenie a mnoho ďalšieho.

Hlavnou témou Svetového dňa vody 2023 je urýchlenie zmien na riešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Celosvetová kampaň „Be the change you want to see in the world“ v preklade „Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete“ motivuje ľudí, aby začali konať a aby začali od seba.

Vyšetrenie vzoriek vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., sa pri tejto príležitosti rozhodla, že aj tento rok budú pracovníci laboratórií ZsVS, a. s., vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany. Na vyšetrenie je postačujúce priniesť 500 ml vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Pred samotným odberom vody je potrebné nechať vodu odtiecť do ustálenej teploty, aby sa v potrubí vymenila za čerstvú. V prípade nepoužívanej studne je vhodné nechať vodu odtiecť dlhšie, aby nebola zakalená. Zákazníci zároveň môžu získať odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely.Zdroj: ZVS, a.s.