Po požiari v roku 1271 obnovné opevnenie hradu. Goticky prebudovaný v prvej tretine 15.storočia, renesančne upravený v 16.storočí, barokovo v 18.storočí. Národná kultúrna pamiatka. Dnes sídlo Archeologického ústavu SAV a sídlo biskupa.

Sprístupnená časti hradu: Katedrála sv. Emeráma, Diecézne múzeum, Kazematy, Gotická priekopa, Hradné záhrady (otvorené raz v roku), Biskupský palác (len na sviatok sv. Cyrila a Metoda)

Otváracie hodiny, cenník

V mesiacoch november – marec je vstup do hradného areálu bezplatný
Nitriansky hrad, ktorý je výsledkom staviteľskej činnosti takmer desiatich storočí, stojí na mieste starého výšinného slovanského hradiska, pôvodne obklopeného meandrovitým korytom rieky Nitry.

Postavili ho v 11. storočí. Tvorí ho niekoľko stavebných celkov. Jeho jadrom je katedrála s priľahlou biskupskou rezidenciou.

Najstaršou zachovanou časťou katedrály je románsky Kostol sv. Emeráma, ktorého vznik sa datuje do 11. až 12. storočia. Po požiari v druhej polovici 13. storočia ho prestavali a po zničení vojskom Matúša Čáka Trenčianskeho v roku 1317 pripojili k novostavbe gotického kostola. Odvtedy slúžil ako tzv. hodnoverné miesto kapituly a neskôr ako klenotnica katedrálneho pokladu. Dnes spolu s Horným a Dolným kostolom vytvára najhodnotnejší objekt hradu - biskupskú katedrálu.
Pôvodne gotický Horný kostol postavili v rokoch 1333 až 1335. O tri storočia neskôr k nemu pripojili Dolný kostol, s ktorým ho spája široké schodisko. Dnešný vzhľad katedrála získala v rokoch 1710 až 1736, pričom z tohto obdobia pochádza aj zariadenie interiéru. Medzi jeho najvzácnejšie pamiatky patrí hlavný oltár s motívom Snímania z kríža v Dolnom kostole od rakúskeho sochára J. Perneggera vytvorený podľa obrazu D. Volteru.

Pôvodne gotický Biskupský palác, ktorý stojí vedľa biskupskej katedrály, získal neskorobarokovú podobu tiež v prvej polovici 18. storočia.

Návštevníkov hradného areálu zaujme aj jeho vonkajšie opevnenie, ktorého najstaršie časti pochádzajú z románskeho a gotického obdobia. Legendárna je najmä Vazilova veža, ku ktorej sa viaže povesť o väznení uhorského kniežaťa Vazula.

Pre návštevníkov je sprístupnený areál hradu a biskupská Katedrála sv. Emeráma.

Prístup: autom až pod hrad - je v centre mesta na kopci, pešo asi 15 min stúpaním od Župného domu

Pribinovo námestie

Pribinovo námestie sa nachádza v historickej časti Nitry pred vstupom na Nitriansky hrad. Hneď ako prejdete zo Župného námestia popod bránu, uvidíte vpravo Františkánsky kostol s kláštorom pochádzajúci z roku 1630. Na pravej strane Pribinovho námestia sa nachádza diecézna charita a Malý kňazský seminár pochádzajúci z roku 1884, v ktorom študujú budúci katolícki kňazi. Na Kluchovom paláci na námestí nájdete sochu Corgoňa, ktorý drží múr druhého poschodia budovy. Podľa povesti bol Corgoň kováč s obrovskou silou, ktorý ubránil Nitru pred vpádom Turkov. Povesť hovorí, že Corgoň rozkotúľal medzi Turkov veľké kamene, jeho čierna tvár od dymu ich pritom vystrašila a dali sa na útek.V strede Pribinovho námestia sa vypína 6,60 metrov vysoká bronzová socha kniežaťa Pribinu s mečom v ruke. Pribina bol prvý slovenský panovník, ktorý dal v Nitre posvätiť a postaviť prvý kresťanský kostol na Slovensku. Autorom sochy je známy slovenský sochár Tibor Bartfay. Za sochou sídli cirkevný súd. Po ľavej strane je Veľký kňazský seminár s diecéznou knižnicou. Sídli v ňom Teologický inštitút Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Budúci kňazi sa tu pripravujú na svoje kňazské povolanie. Veľký kňazský seminár bol postavený v 18. storočí. Diecéznu knižnicu otvorili v roku 1877 za účasti rakúskeho cisára.

Horné mesto, v ktorom sa nachádza Pribinovo námestie a Nitriansky hrad patrí medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska. Na námestie, ktoré je bohaté nielen na kultúrne, ale aj na sakrálne a historické pamiatky, sa dostanete z centra Nitry, smerom na Župné námestie. Nitra je vhodnou destináciou pre pešiu turistiku.

Fotogaléria