Po prehliadke budov v areáli bývalých kasární pod Zoborom patriacich mestu zverejňujem aj interiér budovy opustenej nemocnice, ktorá od marca 2020 patrí cirkvi.

Vojenská nemocnica s rozlohou 1102 m2 bola postavená začiatkom 90. rokov 19. storočia podľa projektu Jána Lyku. Bola súčasťou objektu kasární. Na historickej fotografii z roku 1907 je celý areál nemocnice oplotený dreveným latkovým plotom. Neskôr sa celý areál nemocnice začlenil do areálu kasární. Oba pavilóny boli od roku roku 1925 do roku 2008 v dlhodobom prenájme Ministerstva obrany. Počas tohto obdobia sa využívali na rôzne účely ako napr. posádková nemocnica, ozdravovňa, administratívna budova, ale aj ako administratívne budovy.

Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom Prieskum: opustená budova nemocnice v kasárňach pod Zoborom


Video
Zdroj: Nitralive.sk