Dňa 16. júla 2020 som sa vybral do areálu bývalých kasární na prieskum opustených budov. Spoločnosť mi robil hovorca mesta Nitra pán Tomáš Holúbek. Touto cestou sa chcem poďakovať za možnosť vstúpiť priamo do budov a za sprevádzanie.

Areál kasární som navštívil aj v roku 2012 a to konkrétne 17. októbra, článok nájdete na tomto odkaze. Porovnajte si aktuálne fotografie a tie z roku 2012. Areál za tých skoro 8 rokov značne zarástol.

Nasledujú fotografie s komentárom.


K dispozícii sme mali dostupné kľúče od budov a aktuálnu mapu s vyznačenými budovami a ich vlastníkmi. Budovy označené ružovou farbou patria mestu, zvyšok cirkvi a SAV (Slovenský archeologický ústav). Bohužiaľ väčšina kľúčov do zámkov nepasovala, dostali sme tak len do časti budov. Zvyšné navštívime možno niekede v najbližšej dobe.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Budova číslo 18

Prízemná murovaná budova strážnice a v zadnej časti učebne. Vyžaduje si čiastočnú rekonštrukciu. Využiteľnosť: sklady a čiastočne ako kancelárske priestory.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Budova číslo 19

Budova slúžila pre údržbu autobatérii a je uspôsobená pre túto činnosť. V budove sú kyselinovzdorné podlahy, steny a manipulačné vymurované pulty. Budova musí byť rekonštruovaná. Využiteľnosť: po odstránení technológie ako skladové priestory.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Budova číslo 20

Prízemná budova s pultovou strechou. Po oprave vhodná na skladové priestory.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Oplotené ihrisko

Viditeľná zostala už len bránka, vnútorný priestor je zarastený.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Garáže

Časť budovy, kde je niekoľko garáží vedľa seba, je zarastená. Vyrastajúce dreviny neumožňujú dostať sa dnu. Na nešťastie sme nevedeli odomknúť ani jednu z garáží. Zámky sú staré a hrdzavé, kľúče zle označené a nepasujú.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Budova 13a - sklad

Využiteľnosť: dá sa využívať ako sklad bez zásahu alebo rekonštrukcii.

Dnu sme sa nedostali, cez dieru v bráne je viditeľná vianočná svetelná výzdoba (asi poškodená, poruchová) - svetelná guľa pochádza z pešej zóny.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Budova číslo 13 - učebne

Budova je drevostavba so sedlovou strechou s krytinou z ACZ vlnovky. Budova bola daná do prevádzky v roku 1965. Stavba je dožitá a jej konštrukcia nespĺňa dnešné tepelno - technické požiadavky. Je po životnosti. Rekonštrukcia neprichádza do úvahy.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Budova Ubytovňa II.

Súčasť vojenského honvédskeho tábora, postavený v rokoch 1882 až 1884. Ubytovanie členov posádky pre 12 poddôstojníkov a 188 vojakov. Budova je po rekonštrukcii, má zánovné plastové okná a dvere. V budove sa nekúri 8 rokov. Steny budovy vlhnú z dôvodu odídenej vodorovnej hydroizoloácie. Využiteľnosť: po rekonštrukcii a doriešení vykurovania budova vhodná pre potrebu mesta.

Dvere sú zvnútra spriečené, nepodarilo sa nám ich otvoriť.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Priestor vedľa budovy Ubytovňa II.

Na ľavej strane ubytovňa, vzadu nová materská škôlka Dobšinského a opustený basketbalový kôš.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Garáže a neznáma budova

Ani do týcho garáží sme sa nedostali.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Garáž s prekvapením :-)

V jednej z garáží sa ukrýva veterán - Trabant. Fotky sťahujeme na žiadosť majiteľa vozidla. Pozdravujeme Teatro Tatro - urobte si poriadok, uzamknite si majetok :-)


Sklad

Tentokrát úspech aj keď zámok išiel otvoriť ťažko.

Sklad je v prenájme, na žiadosť nájomcu sme fotky odstránili. Opäť pozdravujeme Teatro Tatro.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Garáže - táto budova nepatrí mestu. Pohľad len z ďiaľky.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Sklad číslo 16

Murovaná budova v kombinácii s drevom. Objekt je z r. 1926. Budova je dožitá a vyžaduje si rekonštrukciu. Využiteľnosť: skladové priestory.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Presúvame sa k trom budovám, ktoré patria SAV.

Jedna z budov je pekne zrekonštruovaná, mali sme možnosť nahliadnuť aj dnu. Nachádza sa tu depozit a kancelárie. Pri budove sú znázornené základy kostolíka, ktorý sa nachádzal neďaleko.

Ďalšia budova je práve v rekonštrukcii, budú v nej umiestnené kancelárie. Tretia budova je zatiaľ v pôvodnom stave.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


A ešte jedna budova patriaca SAV a pozostatky lavičky

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Pohľad na depozit (vpravo) a veliteľskú budovu s vežičkou

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


"Buzerplac" a dve budovy (budúce centrum vedy)

Tieto dve budovy sú súčasťou zámeru výstavby centra popularizácie vedy, ktoré plánuje vybudovať štát. Majú stáť v Nitre, Žiline a Košiciach a práve to v Nitre má byť najväčšie.

O tomto zámere sme písali v článku V areáli bývalých kasární na Martinskom vrchu pod Zoborom by malo vzniknúť "Centrum vedy".

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Veliteľská budova - označená ako číslo 1

Postavená v rokoch 1882 až 1884 podľa projektu nitrianskeho architekta Jána Lyku v neogotickom štýle. V roku 1887 tu bol ubytovaný cisár František Jozef I. počas vojenského cvičenia. Táto budova patrí SAV a je uzamknutá.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Pozvánky na podujatia. Pamätáte si ešte Challenge day? :-)

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Budova hostinca

Táto budova nepatrí mestu, preto sme sa do nej nedostali. Vedľa nej leží "Kolkáreň", ktorá je celá obrastená, vchod nie je viditeľný. Snáď nabudúce.

Súčasť vojenského honvédskeho tábora, postavený v rokoch 1882 až 1884. Spolu so susednou budovou hostinca využívaná na oddych a zábavu. Kolkárska dráha bola mechanická, kolkárske gule tak naspäť vracal personál a to pomocou dreveného žľabu, ktorý bol umiestnený na stene.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Nemocnica - hlavná budova - označená ako číslo 10

Postavená začiatkom 90. rokov 19. storočia podľa projektu Jána Lyku. Bola súčasťou objektu kasární. Má 3 podlažia - jedno podzemné a dve nadzemné. Budova je viditeľná z Chrenovskej ulice, stojí na okraji pozemku. Patrí cirkvi.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Nemocnica - južný pavilón - označená ako číslo 12

Postavená začiatkom 90. rokov 19. storočia podľa projektu Jána Lyku. Bola súčasťou objektu kasární. Od roku 1925 do 2008 v prenájme Ministerstva obrany, slúžila ako posádková nemocnica, ozdravovňa a ako administratívna budova.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Nemocnica - severný pavilón - označená ako číslo 11

Postavená začiatkom 90. rokov 19. storočia podľa projektu Jána Lyku. Bola súčasťou objektu kasární. Od roku 1925 do 2008 v prenájme Ministerstva obrany, slúžila ako posádková nemocnica, ozdravovňa a ako administratívna budova.

Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra Bývalé kasárne pod Zoborom, Nitra


Video
Zdroj: Nitralive.sk