Bývalé vojenské kasárne na Zobore ukrývajú tajomstvá, ktoré sme sa vybrali odhaliť. Vchod sa nachádza z Dobšinského ulice, stačí odbočiť z kruhového objazdu pod Zoborom smerom hore (pozri mapku pod článkom). Pri vstupe sa nachádza bývalá vrátnica, od nej vedie cesta smerom hore do kopca, popri ceste stojí krásna alej stromov. Od vrátnice je vidno len budova nemocnice, ktorá sa nachádza pri hranici pozemku - je to budova, ktorú vidno z hlavnej cesty (Chrenovská ulica). Areál je rozsiahly, vhodný na prechádzku. Celý Martinský vrch je krásne zalesnený, počuť štebot vtákov, my sme mali šťastie a cestu nám skrížila veverička. Prekvapil nás počet objektov v tomto komplexe - ubytovne, garáže, nemocnica a iné funkčné budovy.

Mesto Nitra získalo v roku 2008 od Ministerstva obrany do vlastníctva spolu 34 budov a 109 stavebných objektov. Archeologický ústav vlastní 12 stavieb. Všeobecná hodnota nadobudnutého majetku predstavuje hodnotu 3 289 517,3 €. Mesto sa zaviazalo, že sa areál využije za účelom vytvorenia kultúrnej, vedecko-technickej a športovo-rekreačnej zóny. Vlastníkom pozemkov je Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra.

O osude kasární rozhodne urbanistická štúdia, podľa ktorej by mal byť areál rozčlenený do rôznych zón.

Vstupná brána do kasární - je tu malé parkovisko

Zoborské kasárne, vstupná brána


Na niektoré miesta je vstup zakázaný, je potrebné sa držať chodníkov

Zoborské kasárne Nitra


V areáli sa nachádza niekoľko ciest

Zoborské kasárne Nitra


Pozemok, na ktorom dala cirkev vyrúbať stromy

Cirkev vlastní v kasárňach väčšinu pozemkov, v auguste sme Vás informovali o výrube stromov v článku Cirkev dala vyrúbať stromy v kasárňach pod Zoborom. Za obeť padlo 25 stromov a drevín. Hovorilo sa, že cirkev pozemok predá a postaví sa tu supermarket. Mesto však požiadalo cirkev aby od zámeru ustúpila - zatiaľ úspešne.

Zoborské kasárne Nitra


Veliteľská budova - označená ako číslo 1

Postavená v rokoch 1882 až 1884 podľa projektu nitrianskeho architekta Jána Lyku v neogotickom štýle. V roku 1887 tu bol ubytovaný cisár František Jozef I. počas vojenského cvičenia.

Zoborské kasárne Nitra - veliteľská budova


Pavilón I. - označený ako budova číslo 2

Súčasť vojenského honvédskeho tábora, postavený v rokoch 1882 až 1884. Dôstojnícky pavilón mal 22 izieb.

Zoborské kasárne Nitra - pavilón I.


Pavilón II. - označený ako budova číslo 3

Súčasť vojenského honvédskeho tábora, postavený v rokoch 1882 až 1884. Dôstojnícky pavilón mal 22 izieb.

Zoborské kasárne Nitra - pavilón II.


Budova obytná I. - označená ako číslo 4

Súčasť vojenského honvédskeho tábora, postavený v rokoch 1882 až 1884. Ubytovanie členov posádky pre 12 poddôstojníkov a 188 vojakov. V druhej polovici 20. storočia objekt prestavaný na jedáleň s kuchyňou.

Zoborské kasárne Nitra - obytná budova I.


Budova obytná II. - označená ako číslo 5

Súčasť vojenského honvédskeho tábora, postavený v rokoch 1882 až 1884. Ubytovanie členov posádky pre 12 poddôstojníkov a 188 vojakov.

Zoborské kasárne Nitra - obytná budova II.


Budova obytná III. - označená ako číslo 6

Súčasť vojenského honvédskeho tábora, postavený v rokoch 1882 až 1884. Ubytovanie členov posádky pre 12 poddôstojníkov a 188 vojakov.

Zoborské kasárne Nitra - obytná budova III.


Strážnica - označená ako číslo 7

Súčasť vojenského honvédskeho tábora, postavený v rokoch 1882 až 1884. Po rozšírení areálu kasárne v 20. storočí tu bola väznica. Interiér aj exteriér budovy bol upravený.

Zoborské kasárne Nitra - strážnica


Budova hostinca - označená ako číslo 8

Súčasť vojenského honvédskeho tábora, postavený v rokoch 1882 až 1884. Hostinec stojí vedľa kolkárne, plnil funkciu oddychu a stravovania. Pôvodná strecha bola z dreva, neskôr z pálenej tehly, nahradená v 20. storočí plechom. Naposledy táto budova plnila funkciu administratívnu.

Zoborské kasárne Nitra - hostinec


Kolkáreň - označená ako číslo 9

Súčasť vojenského honvédskeho tábora, postavený v rokoch 1882 až 1884. Spolu so susednou budovou hostinca využívaná na oddych a zábavu. Kolkárska dráha bola mechanická, kolkárske gule tak naspäť vracal personál a to pomocou dreveného žľabu, ktorý bol umiestnený na stene.

Zoborské kasárne Nitra - kolkáreň


Nemocnica - hlavná budova - označená ako číslo 10

Postavená začiatkom 90. rokov 19. storočia podľa projektu Jána Lyku. Bola súčasťou objektu kasární. Má 3 podlažia - jedno podzemné a dve nadzemné. Budova je viditeľná z Chrenovskej ulice, stojí na okraji pozemku.

Zoborské kasárne Nitra - nemocnica hlavná budova


Nemocnica - severný pavilón - označená ako číslo 11

Postavená začiatkom 90. rokov 19. storočia podľa projektu Jána Lyku. Bola súčasťou objektu kasární. Od roku 1925 do 2008 v prenájme Ministerstva obrany, slúžila ako posádková nemocnica, ozdravovňa a ako administratívna budova.

Zoborské kasárne Nitra - nemocnica severný pavilón


Nemocnica - južný pavilón - označená ako číslo 12

Postavená začiatkom 90. rokov 19. storočia podľa projektu Jána Lyku. Bola súčasťou objektu kasární. Od roku 1925 do 2008 v prenájme Ministerstva obrany, slúžila ako posádková nemocnica, ozdravovňa a ako administratívna budova.

Zoborské kasárne Nitra - nemocnica južný pavilón


Bývalé vojenské kasárne pod Zoborom ležia na Martinskom vrchu, ktorý je jedným zo 7. kopcov na ktorých leží mesto Nitra. V 9. storočí sa tu nachádzalo veľkomoravské hradisko. Kasárne sa nazývali "Šiator tábor", boli postavené koncom 19. storočia. Sú druhé najstaršie na Slovensku. Ubytovaných tu bolo 300 stálych a 1200 prechodných vojakov. Zaujímavosťou je kostol sv. Martina, ktorý stál v areáli až do začiatku 20. storočia. Využívali ho obyvatelia obce Tormoš - terajšia mestská časť Chrenová.

Fotogaléria
Zoborské Kasárne - Informatívna Správa
VideoMapa
Zdroj: Nitralive.sk, popis k budovám spracovaný z popisných tabúľ