Financie na úver pôjdu z úverovej linky Európskej banky pre obnovu a rozvoj na podporu energetickej efektívnosti

Mestské zastupiteľstvo na svojom 37.(mimoriadnom) zasadnutí dňa 28.januára 2014 schválilo prijatie úveru vo výške 3 050 000€, ktorý použije na rekonštrukciu základných škol Beethovenova a Na Hôrke. V zozname síce figuruje až šesť budov, peniaze sa však použijú len na spomínané dve. Malo ísť o ZŠ kniežaťa Pribinu, ZŠ Topoľová, MŠ T.Vansovej a objekt kina Palace. Tieto sa budú rekonštruovať v prípade ak si mesto zoberie ďalší úver v budúcnosti.

Financie na úver pôjdu z úverovej linky Európskej banky pre obnovu a rozvoj na podporu energetickej efektívnosti. Mesto muselo vybrať budovy vo svojom vlastníctve, ktoré po rekonštrukcii ušetria viac ako 30% nákladov na energie.

Oprava základných škôl by mala zahŕňať nasledovné práce pričom ich rozsah sa určí po energetickom audite: výmena bojlerov, výmenníkových staníc, chladiacich zariadení vrátane, alebo bez inštalácie meracích a regulačných prístrojov, výmena okien a iných transparentných častí budovy, zatepľovanie budovy (steny, strechy, podlahy), solárne vykurovacie systémy.

ZŠ Beethovenova

ZŠ Beethovenova Nitra


ZŠ Na Hôrke

ZŠ Na Hôrke Nitra



Zdroj: Nitralive.sk