Občianske združenie Naša Nitra vzniklo v októbri 2014 za účelom podpory a propagácie športových klubov pôsobiacich v meste Nitra. OZ poskytuje poradenské služby v oblasti ekonomiky a marketingu za účelom zlepšenia finančnej situácie klubov, ich výraznejšej a profesionálnejšej propagácie a zároveň poskytnutia kvalitnejšieho športového vyžitia pre široké spektrum obyvateľov mesta Nitry a jeho okolia.

Za krátke obdobie fungovania OZ bola nadviazaná spolupráca s vedením hokejového a futbalového klubu. OZ iniciovalo množstvo významných rokovaní s potenciálnymi partnermi klubov, fanúšikovskou obcou a s najvyššími predstaviteľmi mesta. Uvedený úspešný model spolupráce plánuje OZ rozšíriť aj pre ďalšie športové organizácie pôsobiace v meste Nitra za účelom vytvorenia komplexného marketingového konceptu ŠPORTOVÁ NITRA.

Viac informácií nájdete na www.oznasanitra.com a FB stránke Naša Nitra