Nadobudnutie zručností, ako pomocou technológií zmeniť model tradičnej výučby na inovatívne formy vzdelávavania je cieľom nového vzdelávacieho modulu určeného pre učiteľov základných a stredných škôl na Slovensku. V poradí už tretí modul je zameraný na tzv. zmiešané vyučovanie a realizuje sa ako súčasť projektu Škola na dotyk Akadémia, ktorý organizuje nezisková organizácia EDULAB.

Vzdelávací modul zameraný na zmiešané vyučovanie sa postupne realizuje od októbra 2015 na 12 školách na slovensku. Školenia sú pre učiteľov bezplatné.

Boli sme sa pozrieť na školení v Nitre na ZŠ Benkova, ktoré sa konalo vo štvrtok 3. marca 2015.


Škola na dotyk Akadémia ZŠ Benkova Nitra Škola na dotyk Akadémia ZŠ Benkova Nitra Škola na dotyk Akadémia ZŠ Benkova Nitra Škola na dotyk Akadémia ZŠ Benkova Nitra Škola na dotyk Akadémia ZŠ Benkova Nitra Škola na dotyk Akadémia ZŠ Benkova Nitra Škola na dotyk Akadémia ZŠ Benkova Nitra
Škola na dotyk Akadémia, ZŠ BenkovaMgr. Ján Machaj, riaditeľ Edulab
Zdroj: Nitralive.sk