Informatívna správa hovorí o činnosti a stave Mestskej polície v Nitre za rok 2015. Oplatí sa prečítať si ju celú, človek si vytvorí obraz o tom ako funguje MsP v Nitre. Správa bude predložená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre vo štvrtok 10. marca 2016.

Z celej správy vyberám najzaujímavejšie položky:

- MsP Nitra má celkom 71 príslušníkov, z toho 4 na materskej dovolenke, v administratívne 7 + náčelník a zástupca. V obvode Mesto je 39 príslušníkov a v obvode Klokočina 19
- v roku 2015 bola podaná 1 sťažnosť na príslušníkov a bola vyhodnotená ako neopodstatnená
- počet vykonaných zákrokov: 287 (2013 - 438, 2014 - 419)
- počet osadených papúč: 7724
- v roku 2015 príslušníci mestskej polície zistili celkovo 19 213 priestupkov
- kontroly v autobuse MHD linky č. 26 zo zastávky Jakuba Haška v smere do centra mesta neprispôsobivých občanov rómskej komunity – 36 krát
- mestská polícia v roku 2015 disponovala 7 motorovými vozidlami, 2 motocyklami a 5 bicyklami

Cestná premávka - MsP čiastočne supluje štátnu políciu

Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky príslušníci mestskej polície zistili 15740 priestupkov. Priestupky v doprave tvorili tak ako v predchádzajúcich rokoch, najfrekventovanejšiu kategóriu zistených priestupkov a na ich celkovom objeme sa podieľali 82%-ami, uložili 11613 pokút v celkovej výške 249 835€.

Jedným z hlavných dôvodov je pretrvávajúca skutočnosť, že statickej doprave sa venuje policajný zbor a Dopravný inšpektorát v Nitre zrejme iba v ojedinelých prípadoch.

Najčastejšími priestupkami v tejto oblasti bolo nerešpektovanie dopravného značenia:

- „Spoplatnené parkovanie“ 4295 priestupkov
- „Zákaz vjazdu“ v 2877 prípadoch
- „Zákaz zastavenia“ v 850 prípadoch
- „státie na chodníku“ v 863 prípadoch

Papuču založili v 7724 prípadoch. V rámci dohľadu pri rešpektovaní dopravného značenia označujúceho vyhradené miesta pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zistili a riešili 709 prípadov.

Volania na núdzovú linku MsP Nitra

V roku 2015 na núdzovú linku MsP 159 zavolalo prípadne cez internetovú stránku MsP oznámilo porušovanie právnych predpisov, celkom 5712 občanov. Priemerný príchod na sťažnosť za rok 2015 je približne 7 minút.


Správa o činnosti Mestskej Polície v Nitre za r. 2015
Zdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk