Vo štvrtok 10. marca 2016 o 8:00 hod. sa na Mestskom úrade v Nitre koná 15. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre.

Na zastupiteľstve sa okrem iného budú prejednávať aj tieto body:

- Informatívna správa o 101. svetovom kongrese esperanta 2016 v Nitre
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na r.2015 - 2023
- Futbalový štadión ČFK
- Návrh sms cestovného a parkovného
- Koncepcia cyklistickej dopravy v meste Nitra
- Zrušenie Mestských služieb Nitra

Kompletný program s materiálmi nájdete na webstránke www.nitra.sk