Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre rozhodnutím zo 16. apríla 2024 schválil Potravinový inkubátor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ako prevádzku na výrobu potravín.

„Je to významný krok pre univerzitu, keďže ide o prvý potravinový inkubátor na Slovensku, ktorý bude slúžiť nielen na výrobu potravín, ale aj ako vývojové a školiace pracovisko pre študentov, mladých začínajúcich podnikateľov a start-upy,“ uviedla odborná garantka Potravinového inkubátora Eva Ivanišová.

Potravinový inkubátor vznikol v zrekonštruovanej budove v areáli univerzity v rámci projektu Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny Drive4SIFood, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výskumné centrum AgroBioTech prehlbuje týmto projektom spoluprácu so súkromným sektorom. „Financie na rekonštrukciu budovy boli vo výške 482 296 eur, prístrojová infraštruktúra inkubátora stála 113 574 eur,“ informovala riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech Lucia Gabríny.

Potravinový inkubátor si kladie za cieľ reagovať na požiadavky praxe, sieťovanie a spoluprácu s potravinárskymi firmami nielen doma, ale aj v zahraničí. Zároveň poskytne priestor pre praxovanie študentov potravinárskych programov a tým zabezpečí ich lepšiu pripravenosť do praxe. Prevádzka je rozdelená do troch vývojových centier, ktorými sú technologická prípravovňa výrobkov, centrum vývoja cereálnych produktov a centrum vývoja nápojov. Pre každé centrum je navrhnutá rada produktov, ktoré sa v nej budú vyrábať.

V rámci vedeckovýskumných činností projektu boli vyvinuté pilotné receptúry produktov. „Jedným z najdôležitejších krokov, ktoré viedli k úspešnému schváleniu prevádzky, bola príprava rozsiahlej dokumentácie HACCP, ktorú vypracoval doktor Jozef Čapla a docent Peter Zajác. Pod ich odborným dohľadom nasledovala náročná úprava priestorov podľa zásad správnej výrobnej praxe,“ informovala doktorka Ivanišová. Dodala, že príprava podkladov pre schválenie prevádzky si vyžadovala nielen HACCP plán, ale aj odborné podklady výroby produktov. Riešitelia už počas projektu pripravili pilotnú radu produktov, no receptúry bolo potrebné optimalizovať a podrobne pripraviť.

Inkubátor bude vyrábať inovatívne vegánske a vegetariánske produkty. Produkovať sa tu budú môcť napríklad zeleninové a ovocné šťavy, sirupy a koncentráty, nealkoholické nápoje, džemy, nátierky, horčice, pretlaky, trvanlivé pečivo, oblátky, sušienky či cestoviny.

Popis PopisZdroj: PhDr. Renáta Chosraviová, Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou SPU