Esperanto je jazyk, ktorý spája ľudí rôzneho veku, materinských jazykov, vierovyznaní i profesií v ktoromkoľvek kúte našej zemegule. Za zmienku stojí, že len na tomto kongrese, ktorý sa u nás, na Slovensku, uskutoční vôbec prvýkrát v celej histórii esperantských kongresov, očakávame pribl. 2000 účastníkov z vyše 60 krajín. Kongres je každoročne vrcholným podujatím esperantistov z celého sveta a koná sa vždy v inej krajine, ktorú schvaľuje Svetový esperantský zväz /UEA/ so sídlom v holandskom Rotterdame.

Nosnou témou nášho kongresu bude Sociálna spravodlivosť – jazyková spravodlivosť. Júlové podujatie bude bohatou zmesou odborných prednášok, výstav, hudobných produkcií a iných zaujímavých sprievodných akcií. Zaujímavosťou budú viaceré menšie esperantské kongresy v rámci hlavného podujatia, napr.: medicínsky, náboženský, detský a pod. Súčasťou kongresu je i spoznávanie okolia - výlety po Slovensku, počas ktorých navštívime to najkrajšie, čo tu máme. I takto prispievame k prezentácii našej krajiny doma i vo svete. K prestížnemu podujatiu bude dokonca vydaná príležitostná – pamätná poštová známka, čo iste ocenia nielen vášniví filatelisti.

Na webovej stránke www.nitra2016.sk. nájdete všetky potrebné informácie o kongrese. Záujemcom o výučbu esperanta ponúkame bezplatný online kurz esperanta na www.lernu.net. Dobrou voľbou je i výučba pomocou učebnice „Esperanto priamou metódou“ od pána Stanislava Marčeka. Budeme veľmi radi, ak náš kongres navštívite... Dovidenia v Nitre, priatelia!

Portál Nitralive.sk je mediálnym partnerom kongresu.

Esperanto Nitra 2016PopisZdroj: Zlatica Gregorová