Dňa 14. mája 2016 sa o 15:00 hod. bude konať požehnanie sochy sv. Jána Nepomuckého na Chmelovej dole v Nitre na Zobore. Socha sa po niekoľkých desaťročiach vrátila na pôvodné miesto zásluhou pána prof. Točku.

Socha sv. Jána Nepomuckého bola osadená do niky kaplnky lokalizovanej na súkromnom pozemku pred domom na Chmeľovej doline v mestskej časti Nitra – Zobor. Podľa historických údajov získaných z publikácií a dobovej tlače kaplnka bola vybudovaná vinohradníkmi, ako prícestná sakrálna pamiatka v druhej polovici 19. storočia. Do niky kaplnky bola osadená socha uvedeného svätca z pieskovca. Je o nej písomná zmienka zo začiatku minulého storočia Táto pôvodná socha bola v sedemdesiatych rokoch minulého storočia odcudzená. Zoborčania ju nahradili sochou pána Ježiša Krista z kameniny. Je to však novodobé výtvarné dielo, neprezentujúce pôvodné patrocínium kaplnky.

Do niky sa zásluhou Prof. Imricha Točku osadila socha pôvodného svätca, sv. Jána Nepomuckého. Za účelom dôstojného umiestnenia sochy stavba kaplnky ako i obvodová ohrada bola komplexne reštaurová, pod dozorom odborníkov. Takto zveľadená a obnovená prícestná sakrálna pamiatka plní svoje pôvodné poslanie.

Kaplnka Chmelová dolina NitraZdroj: Nitralive.sk