Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky zrekonštruovali železničnú stanicu Bratislava - Predmestie za 4 milióny eur. Všetko by bolo v poriadku, keby nejde o stanicu, ktorá sa nepoužíva. Stanica je dlhodobo uzatvorená a cez pracovný týždeň tu denne zastavia len 4 vlaky, cez víkend žiadny. O uzatvorení stanice informoval ako prvý denník hnonline.sk

Prečo túto stanicu spomínam a čo má s Nitrou spoločné?

Železničná stanica v Nitre je ako všetci dobre vieme, na úrovni 19. storočia, kedy aj bola postavená. Roky sa hovorí o jej rekonštrukcii, verejnosť žiada modernizáciu a napojenie Nitry na "železničnú mapu". Ako dobre vieme, Nitra neleží na hlavnej trati a potrebovala by vybudovať napojenie smer Trnovec nad Váhom. Všetky plány a sľuby sa nakoniec nekonali. Je rok 2016 a všetky doterajšie plány a vyhlásenia o modernizácii stanice sú neaktuálne a neplatné. Jediné čo nám zostalo je Memorandum o spoločnom postupe obnovy železničnej stanice, ktoré opät predstavuje len popísaný papier bez záruk a konkrétnych krokov a termínov. Radnica s primátorom na čele sa len roky prizerá a zjavne im nevadí ako stanice v Nitre vyzerajú. Má zmysel hrať sa na starobylé mesto a lákať turistov, keď si pri pohľade na stanice vytvoria za pár sekúnd obraz o meste a jeho samospráve.

V Bratislave teda stojí nepoužívaná stanica za 4 milióny eur a Nitra je dlhodobo ignorovaná. Investuje sa hlavne na trati Bratislava - Žilina - Košice. Mimochodom ŽSR vykázali za rok 2015 kladný výsledok hospodárenia vo výške 17,189 mil. €, k 31. 12. 2015 vykázali zostatok finančných prostriedkov vo výške takmer 35 mil. €.

V roku 2011 rozhodli ŽSR o výstavbe novej budovy

V septembri 2011 padlo rozhodnutie ŽSR o výstavbe novej modernej výpravnej budovy ŽST Nitra, ktorej realizácia bude v porovnaní s pôvodne plánovanou rekonštrukciou jestvujúcej budovy rýchlejšia a finančne menej náročná s lepším napojením na autobusovú stanicu s prechodom cestujúcich do mesta. Výpravná budova mala byť riešená ako samostatný nový objekt pre výhľadovú frekvenciu 1200 cestujúcich. Súčasťou malo byť 6 elektrifikovaných koľají a peronizácia s nástupišťami. Náklady na výstavbu novej budovy boli vyčíslené na 2,0 mil. eur. Doteraz sa však s výstavbou nezačalo.

Železničná stanica v Nitre nebola zaradená do projektu Moderná stanica

Ďaľšou možnosťou a nádejou pre Nitru ako zrekonštruovať starú výpravnú budovu z roku 1898 bol projekt Moderná stanica. Stanica by sa tak zmodernizovala pomocou PPP projektu. Z dôvodu zámeru postaviť novú budovu však Nitra nebola do projektu zaradená, ten sa vzťahuje len na rekonštrukciu starých staníc.

Elektrifikácia trate Leopoldov - Nitra - Šurany bola zrušená

O rekonštrukcii stanice v Nitre sa hovorilo aj v projekte elektrifikácie trate Leopoldov - Nitra - Šurany, reálny začiatok bol plánovaný okolo roku 2020. Prečítať si o tom môžete v článku Elektrifikovaná trať v Nitre a nové napojenie na Bratislavu najskôr v roku 2020.

Elektrifikácia však bola v roku 2015 zrušená, dôvodom bola "Štúdia realizovateľnosti elektrifikácie a optimalizácie trate Leopoldov – Nitra – Šurany", ktorá nepreukázala účelnosť takejto investície.

Súčasťou projektu bola aj výstavba novej železničnej trate Nitra – Trnovec nad Váhom, ktorá je plánovaná ako jednokoľajná elektrifikovaná s max. rýchlosťou do 160 km/h.


Pohľad na spomínanú stanicu Bratislava - Predmestie

Bratislava - PredmestieZdroj: Nitralive.sk, foto: Branislav Turčina, panoramio.com