Posledný májový večer v bratislavskej Starej tržnici Nadácia Orange oceňovala výnimočné mimovládne organizácie. Odborná komisia udelila 3. miesto v kategórii Komunitný rozvoj občianskemu združeniu Mladá Sereď a rovnaké ocenenie v kategórii Sociálna inklúzia získalo nitrianske Združenie STORM. Ocenené organizácie spoločne s EKO hliadkou aktuálne pracujú na vzniku komunitného centra PRIESTOR v Seredi. O tom, ako vznikla myšlienka ho založiť a kedy ho budú otvárať sme sa rozprávali s MIROSLAVOU DUDÁŚOVOU (Mladá Sereď), PAVLOM ŠČASNÝM (Združenie STORM) a MICHALOM CHUDÝM (EKO hliadka).

V Seredi vzniká spoločnými silami troch občianskych združení PRIESTOR. Komu bude slúžiť a čo sa v ňom bude diať?

Združenie STORM: Komunitné centrum PRIESTOR je miesto, kde budú mať ľudia možnosť stretávať sa, vzdelávať sa, zabávať sa a pracovať. Je to priestor na zoznámenie, relax i vzdelávanie. Priestor na vlastnú sebarealizáciu či spoznanie nových ľudí a nových aktivít. Chceme v ňom pravidelne prinášať rôzne kurzy, diskusie, ale i poradenstvo a rôzne iné činnosti, ktoré zaujmú nielen mládež. KC PRIESTOR je primárne určený mladým ľuďom zo Serede a okolia, ktorí sa chcú zdokonaľovať v rôznorodých činnostiach. Prevažne za podobnými projektmi cestovali do iných miest hlavne do Nitry, Trnavy alebo dokonca Bratislavy. Naším cieľom je sprístupniť vzdelávanie ale i tradično-netradičnú kultúru priamo do nášho rodného mesta. Priamo tam, kde sme sami pociťovali potrebu podobných aktivít. Práve preto sme a budeme otvorení rôznym kreatívnym myšlienkam, s ktorými budú ľudia prichádzať. Posnažíme sa im napomôcť ako len bude v našich silách. Veríme, že aj takéto spolupráce nás vzájomne veľa naučia a budú k prospechu viacerým obyvateľom mesta.

Od koho prišla prvotná myšlienka založiť komunitné centrum a ako sa do projektu zapojili ostatné združenia?

Mladá Sereď: Samotná myšlienka alebo túžba na vytvorenie centra prišla z nášho združenia, nakoľko sme nemali za 3 roky fungovania žiadne vlastné priestory a takisto sme cítili potrebu spájania sa s ďalšími OZ a navzájom si vymieňať skúsenosti, učiť sa od nich. Po tom, ako sme sa osobne stretli so Združením STORM a s EKO hliadkou, hneď sme vedeli, že chceme ísť do projektu spoločne s nimi. Vnímame, že združení, ktoré potrebujú priestory a takisto skupín, ktoré by sa radi zapojili do networkingu, je v meste viac. Preto bude PRIESTOR fungovať nielen ako komunitno-kultúrne centrum, ale aj ako co-working či pracovné miesto pre všetky dobré nápady v Seredi.

Rôznorodé organizácie prinášajú do spoločného projektu rôznorodé aktivity. Čo do projektu priniesol STORM, čo EKO hliadka a čo Mladá Sereď?

Združenie STORM: My prinášame najmä našu dlhoročnú skúsenosť s otváraním programov, zakladaním združení a s administráciou činností. Chceme, aby bol od začiatku PRIESTOR transparentným a dobre fungujúcim združením a toto presvedčenie s nami zdieľajú aj ostatné dve združenia. Okrem tohto budeme v PRIESTORE zastrešovať sociálne poradenstvo a arteterapeutické techniky. Môže sa stať, že mladí prichádzajúci do PRIESTORU budú zažívať rôzne typy problémov v rodine či vo vzťahoch alebo v práci a pod. Okrem priateľského neformálneho porozumenia, tak budú môcť v PRIESTORE získať aj odborné poradenstvo, sprevádzanie či jednoducho pochopenie a pomoc pri hľadaní riešení.

Mladá Sereď: Do mesta Sereď sa snažíme už piatym rokom priniesť odhodlanie meniť veci k lepšiemu a apatiu ľudí zahnať do kúta. Pracujeme na tom, aby mladí nazbierali odvahu a vyšli zo svojej komfortnej zóny. Podporujeme ich v ich vlastných projektoch a dávame im možnosti na ďalšiu sebarealizáciu. Do PRIESTORu prinesieme kultúrno-vzdelávacie aktivity, zábavné spoločenské večery a takisto osvetu o dobrovoľníctve, ktoré vnímame ako dôležitý aspekt v dnešnom živote.

EKO hliadka: Drvivú väčšinu našich aktivít tvoria outdoorové aktivity, ktoré sú zamerané predovšetkým na elimináciu tvorby odpadu v prírode. Osádzame vrecia na odpadky a čistíme problémové lokality. Okrem toho rekonštruujeme rozbité lavičky, ohniská a snažíme sa o to, aby oddychové zóny pri Váhu boli miestom, kde sa ľudia radi vracajú. V minulom roku sme pri príležitosti dňa Zeme prednášali v materských škôlkach a v lete pripravili krátky náučný EKO chodník pre detičky. PRIESTOR bude skvelým miestom pre zábavu, vzdelávanie a šírenie osvety medzi našimi najmenšími v oblasti ochrany prírody.

PRIESTOR by nevznikol bez pomoci dobrovoľníkov a sympatizantov. Kto tvorí realizačný tím a koľko ľudí už vytvoreniu centra pomohlo?

Združenie STORM: Už teraz do komunitného centra prispelo svojou dobrovoľníckou prácou viac ako 25 ľudí. Väčšina je z našich troch organizácií - Združenie STORM, Mladá Sereď, EKO hliadka. Sú medzi nimi ale aj naši kamoši, známi i ľudia, ktorí oceňujú myšlienku takéhoto centra. Okrem dobrovoľníkov a ich chuti venovať svoj čas PRIESTORU netreba zabudnúť ani na našich donorov, ktorí nám neustále pomáhajú napĺňať myšlienku prvého komunitného centra v Seredi.

Od prvotnej myšlienky na jeho založenie na sklonku roka 2014 neubehlo veľa času a centrum je už skoro hotové. Kedy sa bude PRIESTOR otvárať pre verejnosť?

Mladá Sereď: Komunitné centrum je v podstate už teraz prístupné komukoľvek, kto by rád pomohol s jeho rekonštrukciou a so samotným spojazdnením. Oficiálne otvorenie však plánujeme na začiatok tohto leta, teda v čase, kedy budú najmä mladí vyhľadávať miesto na trávenie voľného času.

Ste laureátmi Ceny Nadácie Orange za rok 2015, ktorá je spojená aj s finančnou podporou na rozvoj aktivít v hodnote 3000 €. Ako ich plánujete využiť?

Mladá Sereď: Veľmi sa tešíme oceneniu od Nadácie Orange. Všetku prácu robíme dobrovoľne, bez nároku na honorár a veru, nie je krajšej odmeny ako uznanie za dobre odvedenú prácu. Úspech je najväčšou motiváciou, pre nás zároveň aj motorom pokračovať ďalej a odovzdávať všetky skúsenosti generácii, ktorá združenie preberá. Tešíme sa na otvorenie komunitného centra PRIESTOR, s ktorým nám odmena za tretie miesto výrazne pomôže. Vďačnosť a radosť, to u nás v Seredi momentálne rezonuje.

Združenie STORM: Sme veľmi potešení, že našu systematickú prácu odborníci ocenili. Morálne i finančné ohodnotenie je pre nás veľkým povzbudením. Máme veľa plánov na ďalší rozvoj služieb a programov. Aj vďaka Nadácií Orange sa všetko bude postupne uskutočňovať!


Fotogaléria zo slávnostného oceňovania (zdroj Nadácia Orange)

Martin Tomčányi a Miroslava Dudášová (OZ Mladá Sereď)

Popis


Pavol Ščasný a Dada Halásová (Združenie STORM)


Popis

PRIESTORu (zdroj OZ Mladá Sereď)

PRIESTOR PRIESTOR PRIESTOR PRIESTOR PRIESTOR


Zdroj: bm