Darcovia krvi v Nitre by čoskoro mohli cestovať mestskou hromadnou dopravou lacnejšie. Viceprimátor Martin Nemky predloží do zastupiteľstva návrh na úpravu cien cestovného. Zastupiteľstvo sa koná 15. decembra.

Držitelia plakiet BJP - bronzová Jánskeho plaketa a SJP - strieborná Jánskeho plaketa aktuálne platia 54€ za polročný cestovný lístok. Po novom by mohli platiť 12€ za polročný lístok.

Držitelia ZJP - zlatá Jánskeho plaketa, DJP - diamantová Jánskeho plaketa a držitelia KM - Kňazovického medaily platia za polročný lístok 18€, po novom by mohli 6€.

Návrh bol prerokovaný s dopravcom MAD spoločnosťou ARRIVA NITRA, a.s.Zdroj: Nitra.sk