Mesto Nitra a zástupcovia Západoslovenskej energetiky, a.s. rokovali o možnostiach vzájomnej spolupráce na koncepte Smart City – inteligentného a moderného mesta.

"Predmetom spolupráce by mala byť vzájomná pomoc a podpora pri realizácii a implementácie konkrétnych inteligentných, inovatívnych a rozvojových riešení alebo technológií v meste Nitra, a to podľa potrieb a požiadaviek mesta v nadväznosti na programy hospodárskeho rozvoja a strategické dokumenty mesta," píše sa v koncepte.

Hlavnými piliermi spolupráce by bolo nasledovné:

- oblasť verejnej dopravy a parkovacej politiky mesta – Mobilita mesta
- oblasť verejného osvetlenia a osvetlenia municipálnych budov – Životná úroveň mesta
- oblasť spracovania a energetického zhodnotenia komunálneho odpadu – Inteligentná energia
- oblasť Energetického manažmentu mesta

Súčasťou by malo byť podpísanie Memoranda o porozumení medzi Mestom Nitra a Západoslovenskou energetikou a.s. Uzatvorenie memoranda nemá finančný dopad na rozpočet mesta Nitry.

Koncept Smart City - inteligentné a moderné mesto Nitra

Zámer Smart City Nitra by Michal Šimonek on ScribdZdroj: Nitra.sk