Mestské zastupiteľstvo dnes schválilo zvýšenie cien za športoviská v Nitre. Verejnosť tak zaplatí viac za kúpalisko, mestský kupeľ, prenájom telocviční, tenisové kurty. Vyjadrenie radnice k zvyšovanie si môžete prečítať v tomto článku.

Zmena nadobudne účinnosť po podpise primátorom.

Plaváreň: zvýšenie z 1,70€ na 3,50€, občan s trvalým pobytom 3€.
Plaváreň permanentky: 5 vstupov dospelí zo 7,60€ na 15,50€, trvalý pobyt 13€, 10 vstupov zo 14,50€ na 29,50€, trvalý pobyt 25,50€, 20 vstupov z 28€ na 56€, trvalý pobyt 48€.
Letné kúpalisko: z 2,50€ dospelí zvýšenie na 4€, občan s trvalým pobytom v Nitre 3,50€.
Tenisové kurty Chrenová: zvýšenie z 10€ na 16€ na hodinu.
Sadzba za 60 minút v telocvični na ZŠ v Nitre o rozmere do 300 m2 sa zvýši z terajších 12€ na 20€ pre dospelých, zo 6€ na 8€ pre deti.

Komplet cenníky nájdete nižšie v dokumente - pozor nastala zmena viď hore uvedené ceny.


Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva pre šport v Nitre zo dňa 16.4.2019 by Michal Šimonek on ScribdZdroj: Nitralive.sk