Je po sviatkoch a ľudia sa zbavujú vianočných stromčekov. Častokrát ich vidíme pohodené na voľných priestranstvách.

Mesto Nitra aj tento rok upozorňuje, že stromčeky stačí umiestniť k stojiskám smetných nádob a Nitrianske komunálne služby ich odvezie. Stromčeky by ľudia nemali vkladať do kontajnerov.

Stromčeky skončia v kompostárni, kde budú rozdrvené a vyrobí sa z nich kompost.