S opravou a statickým zaistením ruín sa začalo v roku 2014. V rokoch 2014 – 2019 sa vykonali práce za 217 563 € na konzervovaní ruín kostola, príbytku mnícha, Rákocziho altánku a murív terás. Socha sv. Svorada, obetný stôl, ambona a kríž stáli spolu 17 000 € Na infraštruktúru boli získané granty vo výške 22 880 €.

Významným počinom bolo priblíženie pustovne návštevníkom pomocou 3D rozšírenej reality. Príbytok kamaldulského mnícha žijúceho kontemplatívnym životom vnímame na obrazovke tabletu alebo mobilu. Vidíme zariadené priestory a počujeme komentár. Projekt bol vyhotovený v hodnote 3 650 €.

V roku 2019 sa vykonalo opláštenie na troch stranách mníšskeho príbytku (východná, severná, západná), investícia za 15 000 €. Upravila sa dlážka v príbytku mnícha. Na chodbe sa uložila tehlová podlaha a miestnosti boli upravené do roviny, povrchová úprava sa vyplnila drobným riečnym kameňom, všetko v hodnote 2 803 €. Ukončili sa stavebné práce na Rákocziho altánku do konečnej podoby v cene 1 000 €. Žľaby na vodu vyrobené kamenármi z dediny Banka pri Piešťanoch v 17. storočí znázorňujú prívod vody od Svoradovho prameňa do kláštora. Priestor pred altánkom bol upravený a je tu zároveň prezentovaná história Nitry i kláštora pre detského návštevníka. Tu majú možnosť návštevníci zahrať si rôzne hry, odfotiť sa, odpočinúť si na lavičkách. V priestore hlavnej lode kláštorného Kostola sv. Jozefa bol umiestnený kríž, je vyrobený zo železa v cene 1 500 € . V severnej bočnej lodi boli inštalované najvýznamnejšie archeologické nálezy z doby románskej, gotickej a baroka (financované z rozpočtu roku 2018).

Novinky pre návštevníkov

- Lapidárium - inštalovanie 5 odliatkov výnimočných archeologický nálezov z lokality kláštora od románskej doby, od gotiky po barok v severnej lodi kostola.
- Rozšírená realita – pomocou 3D technológie možnosť vstúpiť do pustovne kamaldulského mnícha, kde sa na obrazovke mobilného telefónu alebo tabletu zobrazí zariadený priestor a páter Romuald Hadbavný – jazykovedec (prvý preklad sv. písma do tzv. kamalduskej slovenčiny ) sprevádza návštevníkov a popisuje kontemplatívny život mnícha.
- Upravený priestor – lesopark. Osadené lavičky, možnosť oddychu, deti sa môžu hrať v zážitkovej expozícii. Kostol sv. Jozefa poskytuje možnosť slúženia sv. omší.
- Pravidelné jazdy mestského vláčika.
- Sprievodcovské služby nielen počas víkendov, ale na požiadanie aj v týždni. Využili ich hlavne pútnici a školské exkurzie.

Spoločenské akcie

- 18.5.2019 Putovanie do Nitravy,
- 14.6.2019 Popoludnie v Zoborskom kláštore,
Prednáška – Strava kamaldulských mníchov RNDr. Mgr. Marián Samuel, Mgr. Zora Miklíková Bielichová AÚ SAV. Pavol Hammel – koncert, tvorivé dielne,
- 7.7.2019 NITRA, MILÁ NITRA, Cyrilometodské putovanie,
- 10.8.2019 Detské popoludnie, SIMSALALY – detská speváčka, ARTES – tvorivé dielne,
- 28.9.2019 Dni európskeho kultúrneho dedičstva a Svetový deň cestovného ruchu.

Duchovné podujatia:

Dňa 24.5.2019 NOC KOSTOLOV, pre Nitru sa začala ekumenickou bohoslužbou v areáli kláštora.
Na sviatok patróna nášho mesta - sv. Svorada dňa 17. júla diecézny biskup Mons. Viliam Judák odslúžil slávnostnú sv. omšu v areáli ruín kláštora na Zobore. Sv. omši predchádzala pešia púť zo Sihote ku kláštoru tak, ako to bolo tradíciou v minulosti.
Dňa 12.9.2019 Mons. Ladislav Belás, titulárny zoborský opát odslúžil slávnostnú ďakovnú svätú omšu, kde ďakoval Pánu Bohu za 89 rokov života a 66 rokov kňazskej služby v Nitrianskej diecéze v priestoroch ruín kláštorného Kostola sv. Jozefa.


Plány pre rok 2020

Predsedníctvo spolku sa rozhodlo v roku 2020 pracovať pod heslom "Dvanásť storočí od založenia kláštora na Zobore". Zoborský kláštor bol zaradený do hlavného programu Mestských slávností – Nitra milá, Nitra, v dňoch 3.-5.7.2020. Program bude v areáli kláštora a na Svätoplukovom námestí. (Pozvánka na návštevu Zoborského kláštora.)

V roku 2020 plánujeme ukončiť opláštenie príbytku mnícha (dva štíty a južnú stenu). Pokračovať v rozširovaní ponuky 3D rozšírenej reality, kde návštevníka od parkoviska bude sprevádzať audiovizuálny sprievodca. Rozsah záleží na získaní prostriedkov z grantov. Sprievodcu v spolupráci s CHKO Ponitrie plánujeme rozšíriť i na Náučný chodník Zoborské vrchy. So ZUŠ Nitra je rozpracovaný projekt na vytvorenie makety kamaldulského Kláštora sv. Jozefa tak, ako vyzeral v 17. storočí. S AÚ SAV pracujeme na možnosti prezentovať archeologické nálezy v 3D zobrazení. V prípravnej fáze je osvietenie ruiny kláštorného Kostola sv. Jozefa a osadenie sedesa. Ak nájdeme dostatok ochotných pomocníkov - dobrovoľníkov, tak vytvoríme záhradku mnícha s liečivými rastlinami. V spolupráci s TIC a odbormi kultúry a cestovného ruchu MsÚ Nitra plánujeme pripraviť už osvedčené formáty podujatí v rámci Leta na Zoborskom kláštore. Sme v rokovaní s ďalšou osobnosťou našej kultúrnej scény tak, ako tomu bolo v roku 2019, keď sme privítali na koncerte Pavla Hammela. Novinkou bude beh okolo kláštora na Zobore. Náš čestný predseda Mons. Ladislav Belás, titulárny zoborský opát, sa 22.2.2019 dožíva deväťdesiatky. V spolupráci s TV Nitrička bol pripravený medailón a s biskupstvom pripravujeme skromnú publikáciu. Jeho životné jubileum si pripomenieme aj na slávnostnom zasadnutí spolku.Zdroj: Ján Kratochvíl, podpredseda Zoborského skrášľovacieho spolku