Nitrianske univerzity od pondelka 9. marca 2020 obmedzujú výučbu. Oznam bol zverejnený na webových stránkach.

UKF prerušuje výučbu od 9. marca 2020 od 12:00 hod. do nedele 22. marca 2020. Vzdelávanie sa bude uskutočňovať inými vhodnými metódami podľa pokynov dekanov fakúlt. Toto opatrenie sa týka aj praktickej výučby a praxí v zmluvných zariadeniach.

SPU prerušuje výučbu od 9. marca 2020 od 13:00 hod. do 22. marca 2020 a to na všetkých stupňoch a formách štúdia (denná, externá). Rušia sa aj ostatné vzdelávacie aktivity – Kurzy celoživotného vzdelávania, Univerzita tretieho veku a pod. Vzdelávací proces bude prebiehať metódou samoštúdia podľa pokynov dekanov jednotlivých fakúlt.

Obe školy odporúčajú študentom, aby odcestovali domov. Viac informácií nájdete na weboch univerzít na týchto odkazoch: Opatrenia UKF v súvislosti so šírením koronavírusu , Preventívne opatrenia SPU v Nitre v súvislosti so šírením koronavírusu