Aktualizácia a usmernenia lekára NSK

Na základe aktualizácie a usmernenia hlavného hygienika SR a konzultácie s regionálnym hygienikom RÚVZ V Nitre navrhuje lekár NSK k pondelku 9.3. 2020 nasledovné opatrenia:

1. Zdravotníctvo: Zákaz návštev v ústavných zdravotníckych zariadeniach dňom 9.3.2020 až do odvolania. Zároveň zostávajú v platnosti zvýšené profylaktické opatrenia (rúška, respirátory, zvýšený hygienický štandard a pod.). Pre zdravotné strediská, polikliniky, jednodňové chirurgie, NZZ primárneho kontaktu, zubné ambulancie, gynekologické ambulancie a ostatné špecializované ambulancie platí častejšia dezinfekcia verejných priestorov (čakárne, toalety), nosenie ochranných prostriedkov.

2. Domovy sociálnych služieb: Zákaz návštev dňom 9.3.2020 až do odvolania, na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR. Je potrebná častejšia dezinfekcia priestorov, chodieb , spoločenských miestností a toaliet, nosenie ochranných prostriedkov.

3. Školstvo: - Vzhľadom k aktuálnej situácii v NSK, kde do 9.3.2020 nebol zistený ani jeden pozitívny prípad na koronavírus, karanténne voľno v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK nie je nutné. K tomuto kroku NSK pristúpi v momente, keď bude upozornený RÚVZ o prípadných zmenách (podľa dohovoru). V školách je potrebné zvýšiť dezinfekciu všetkých priestorov (chodby, učebne, toalety). Je potrebné prísne monitorovať všetkých pracovníkov, žiakov a študentov podozrivých z kontaktu s osobami s koronavírusom (cestovateľská anamnéza a kontaktná anamnéza) a týmto nariadiť karanténnu izoláciu v spolupráci s obvodnými lekármi.

4. Kultúra: Krajský lekár ODPORÚČA – obmedzenie, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (preloženie termínu konania), izoláciu podozrivých osôb, zvýšenú hygienu.

5. Úrad NSK - bez zmien.