Nadácia “POMOC” zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) v spolupráci s centrom Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre opäť spoločne podporili tých, ktorí slúžia v tejto mimoriadnej situácii v prvej línii. Po dodávke kávy darovali pre zdravotnícky personál Fakultnej nemocnice v Nitre, a teraz už aj pre príslušníkov Hasičského záchranného zboru pôsobiacich v Nitrianskom kraji 3 tisíc energetických cereálnych tyčiniek od firmy TEKMAR.

Dar v utorok 31. marca 2020 vo Fakultnej nemocnici a na pôde Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru odovzdal podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Igor Éder so správcom nadácie, poslancom Zastupiteľstva NSK Marcelom Filagom a členom Dozornej rady nadácie, zástupcom nitrianskeho centra Maltézskej pomoci Slovensko Tiborom Ujlackým. Darcovia aspoň takouto formou podporili tých, ktorí v týchto ťažkých časoch obetavo slúžia v záujme zvládnutia zložitej situácie čo najlepšie. Podpredseda NSK Igor Éder pri odovzdávaní daru poprial zdravotníkom aj hasičom v prvom rade veľa zdravia a energie, k čomu aspoň malou mierou môžu pomôcť aj darované cereálne tyčinky.