Vláda SR dnes prijala uznesenie, ktorým schvaľuje návrh ďaľších opatrení núdzového stavu čím obmedzuje slobodu pohybu a pobytu od 8. apríla od 00:00 hod. do 13. apríla 2020 do 23:59 hod.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

- obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti
- cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb ako nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky, drogérie, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt
- nevzťahuje sa na cestu za účelom obstarania životne dôležitých potrieb podľa bodu 2 pre inú osobu (výpomoc, dobrovoľnícka činnosť) v rámci okresu
- nevzťahuje sa na cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným
- nevzťahuje sa na pobyt v prírode v rámci okresu
- nevzťahuje sa na cestu na pohreb blízkej osoby
- nevzťahuje sa na cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná v rámci okresu