Tlačová správa mesta Nitra k dopadom koronavírusu na ekonomiku mesta

Naša krajina, zamestnávatelia, zamestnanci aj samosprávy očakávajú tvrdé ekonomické dopady spôsobené pandémiou koronavírusu. Časy rastu príjmov nahradí mrazenie výdavkov.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhadla výpadok daní z príjmov fyzických osôb pre Mesto Nitra na tento rok na 1,9 - 9 miliónov €.

K tomuto treba pripočítať výpadky v oblasti príjmov z nájmu, zo vstupného na kultúrne a športové podujatia, zvýšené náklady na boj s vírusom a na potláčanie ekonomických dopadov. Tak ako iné mestá a obce, aj Nitra bude musieť zmraziť čerpanie časti výdavkov vo všetkých oblastiach.

Odbor ekonomiky a rozpočtu preto v spolupráci s vedúcimi jednotlivých odborov neustále analyzuje dopady na príjmy a výdavky mesta. Predbežné čísla hovoria o obmedzení čerpania rozpočtu vo výške približne 4,2 mil. €. Pri porovnaní s odhadom výpadku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je zrejmé, že zmrazenie na tejto úrovni nemusí byť postačujúce.

Mesto šetrí na vnútornej správe aj na dotáciách

Ďalšie obmedzenia sa dotknú miezd. Ich valorizácia na Mestskom úrade v Nitre sa odkladá o štyri mesiace.

Ďalšie opatrenie prišlo vo forme úpravy zákonníka práce. Ten umožňuje zamestnávateľom upraviť mzdu zamestnancov na úroveň 80 %. Týka sa to zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nevie prideliť prácu. Toto opatrenie môžu uplatniť aj mestá a obce a dotknúť sa môže aj organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

Mrazenie výdavkov neobíde ani vnútornú správu mesta, predbežne ide o sumu viac ako 700 tisíc eur.

Samostatnou kapitolou sú dotácie, kde mesto Nitra pozastavuje prideľovanie financií vo všetkých oblastiach dočasne do konca mája. Viac o dotáciách sa dočítate tu: https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32294

V krízovom režime

Výdavky budú musieť obmedziť aj rozpočtové organizácie a mestské firmy. S nimi mesto Nitra momentálne o opatreniach rokuje. Kým nebudú k dispozícii presné čísla, funguje mesto Nitra v krízovom režime a realizuje najmä rozbehnuté projekty.

Snahou je, aby sa neočakávané mrazenie výdavkov čo najmenej dotklo štandardu služieb, ktoré mesto poskytuje. Stredisko mestských služieb tak bude aj naďalej zabezpečovať údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev či starostlivosť o mestskú zeleň. Pracovať však bude v úspornom režime. Obmedzenia sa budú týkať najmä väčších investícií, ktoré nie sú nevyhnutné pre bežný chod mesta.

Opatrenia, s ktorými mesto prichádza pravdepodobne nie sú finálne a rozhodujúce slovo budú mať poslanci mestského zastupiteľstva. O všetkých ďalších krokoch a dostupných číslach vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Henrich Varga, odborný poradca pre komunikáciu