Aktualizované 11. apríla 2020 o 17:15 hod.

Primátor mesta Nitra na svojom FB profile informoval, že na Borovej ulici sa nákaza u dvojici spomínanej nižšie v článku nepotvrdila.

Borová ulica v Nitre pod Kalváriou je uzatvorená. U jedného obyvateľa mužského pohlavia bola potvrdená nákaza vírusom COVID-19. Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre boli testovaní ďalší dvaja ľudia - dcéra pána, u ktorého bol potvrdený COVID-19 a jej partner. Pán však býva oficiálne v Hájskom a NIE JE z Borovej ulice. Informoval nás hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

V lokalite nepretržite poskytujú podporu asistenti podpory zdravia z organizácie Zdravé regióny, mestská polícia / MOPS v súčinnosti PZ NR, hliadkuje sa v 24 hod. intervaloch bez opustenia priestoru a zabezpečuje sa tak i dodržiavanie karanténnych opatrení pre 23 obyvateľov, ktorí majú povinnosť domácej karantény. Intenzívne sa o situácii komunikuje ako s miestnym vajdom, tak s RÚVZ aj ďalšími subjektmi.