Z médií sa v súvislosti s šírením vírusu COVID-19 dozvedáme o dezinfekcii verejných priestorov v mestách a obciach na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ako je na tom Nitra?

20. marca 2020 dalo mesto Nitra vydezinfikovať polikliniky na Chrenovej a na Klokočine. Išlo o verejné spoločné priestory - čakárne, toalety, výťahy a schodiská.

Dezinfekciu vykonávajú aj Nitrianske komunálne služby, ktoré majú na tento účel špeciálne vozidlo. Dezinfekciu vykonávajú 2 krát ročne, v tomto období zvýšili koncentráciu prípravku, ktorý pridávajú do umývacieho zariadenia.

Ako sme už dnes informovali, počas minulého týždňa prebiehala v nočných hodinách hĺbková dezinfekcia všetkých 184 autobusových zastávok v meste Nitra.


Aké sú ďalšie plány radnice v súvislosti s dezinfekciou verejných priestorov?

* dezinfikujú sa priestory v domoch smútku, s ktorými prichádzajú obyvatelia do styku
* mesto pripravuje dezinfekciu ostatných súčastí mobiliáru, ktoré sú najviac využívané dotykovo (dnes by mal byť dodaný dezinfekčný prípravok) - rozbehnúť by sa mala dezinfekciu zábradlí lavičiek, kde sa koncentrujú bezdomovci a lavičky na Pešej zóne
* mesto plánuje reagovať na podnety obyvateľov, improvizovane využije na aplikáciu zariadenia, ktoré na postrek má mesto k dispozícii (multikára, ručné postrekovače...)
* mesto Nitra tiež pripravuje plán dezinfekcie na ďalšie obdobie