Dňa 9. mája 2020 vo veku nedožitých 79. narodením navždy opustil svojich blízkych ale aj celú nitriansku verejnosť prof. Imrich Točka - zanietený regionálny historik, spisovateľ, numizatik a záchranca kultúrnych pamiatok

- Vo svojej výskumnej oblasti na SPU v Nitre bol autorom, resp. sa autorsky spolupodieľal, na tridsiatich odborných publikáciách a ďalších desiatkach článkov v odborných periodikách. Po odchode do dôchodku bol autorom autorom vyše dvadsiatky vedecko populárnych knižných diel z oblasti regionálnej histórie, kampanológie a numizmatiky, z ktorých veľkú časť vydal vo vlastnej réžii.
- V roku 2011 pri príležitosti svojho životného jubilea daroval svoju celoživotnú zbierku medailí Ponitrianskemu múzeu v Nitre. V tom istom roku objavil v lapidáriu Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre stratenú najstaršiu kultúrnu pamiatku z nitrianskej Chrenovej – sochu Krista Trpiteľa z roku 1770. Ďalší významný objav sa mu podaril v roku 2012. Pri kampanologickom výskume vo farskom Kostole sv. Urbana na Zobore, v priestoroch kostolnej veže objavil na podlahe odložený, v zlom stave v tej dobe už nepoužívaný 32-kilogramový zvon. Ten následne identifikoval ako Zvon zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, ktorý je dokázateľne najstarším zachovaným zvonom na území mesta Nitry z roku 1743.
- V roku 2013 sa stal zakladajúcim členom Zoborského skrášľovacieho spolku, ktorý sa stará o zachovanie miestneho kultúrneho dedičstva, hlavne o zoborský kláštor. V roku 2016 sa spolu s kolegami z tohto občianskeho združenia postaral o navrátenie sochy sv. Jána Nepomuckého do prícestnej kaplnky na Chmeľovej doline v nitrianskej mestskej časti Zobor. Pôvodnú sochu tohto svätca ukradli zlodeji niekedy v 70. rokoch 20. storočia. - Medzi jeho najvýznamnejšie knižné diela patria prvé komplexné monografie Nitrianske zvony (2012), ZOBOR (2014), TORMOŠ - CHRENOVÁ v zrkadle času (2015) a Historky spod Nitrianskeho hradu (2017).
- Bol laureátom Ceny mesta Nitry za celoživotný príspevok ku kultúrnemu rozvoju a propagácii mesta a záchrane kultúrneho dedičstva (2016) a Ceny Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 za mimoriadne úsilie vynaložené na objasnenie zabudnutých kapitol regionálnej histórie, jej knižné spracovanie a záchranu zanikajúcich pamätníkov minulosti (2019).
Jeho posledným odborným príspevkom bol článok o histórii zoborského vinohradníctva pre časopis Vínotéka (2020).

ČESŤ JEHO PAMIATKE!

Imrich Točka


Video