Mesto Nitra zverejnilo návrh záverečného účtu za rok 2019. Prebytok predstavuje sumu 879 569,53€. Spolu so zostatkom finančných operácií ide o sumu 4 790 030,79€. Zostatok, ktorý bude použitý na tvorbu rezervného fondu predstavuje hodnotu 4 125 842,38€.

Mesto Nitra hospodárilo v roku 2019 na základe Rozpočtu Mesta Nitry na rok 2019, ktorý bol v priebehu roka menený rozpočtovými opatreniami. Príjmy boli spolu 71 669 208,81, výdavky 65 080 508,61€.

Kompletná správa nižšie.

Návrh záverečného účtu Mest... by Nitralive.sk on Scribd