Primátor Nitry Marek Hattas rozhodol o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Nitre. Tieto zmeny by mali vstúpiť do platnosti od 1. júna 2020. Správa bola predložená na dnešné mestské zastupiteľstvo, ktoré nesúhlasilo s novou organizačnou zmenou. Zastupiteľstvo však o štruktúre nerozhoduje, len ho mohlo zobrať na vedomie. Zmenu zaviedol primátor.

Zanikne a vznikne niekoľko odborov a pozícií, niektoré pozície budú len premenované. Počet zrušených pracovných miest predstavuje 52 (z toho 3 miesta "vedúci odboru", 5 miest "odborný referent", 44 miest "referent") a počet novovytvorených pracovných miest je 77 (z toho 5 miest "vedúci odboru", 9 miest "odborný referent", 63 miest "referent").

O organizačných zmenách sme informovali 6. mája 2020. V článku je aj kritika Transparency international k personálnej politike mesta.

K materiálu o organizačných zmenách sa spustila búrlivá diskusia, stojí za vypočutie.

VideoNávrh organizačných zmien na MsÚ v NitreNávrh organizačných zmien n... by Majkl on Scribd