Primátor Nitry Marek Hattas rozhodol o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Nitre. Tieto zmeny by mali vstúpiť do platnosti od 1. júna 2020. Správa bude predložená na mestské zastupiteľstvo, ktoré sa koná 7. mája 2020 a malo by ju zobrať na vedomie.

Zanikne a vznikne niekoľko odborov a pozícií, niektoré pozície budú len premenované. Počet zrušených pracovných miest predstavuje 52 (z toho 3 miesta "vedúci odboru", 5 miest "odborný referent", 44 miest "referent") a počet novovytvorených pracovných miest je 77 (z toho 5 miest "vedúci odboru", 9 miest "odborný referent", 63 miest "referent").


Kompletný prehľad zmien nájdete v dvoch dokumentoch nižšie.


Transparency International Slovensko kritizuje personálnu politiku mesta

Citácia zo stránky Transparency.sk - strana 59:

"Personálna politika predstavuje v súčasnosti jednu z najväčších slabín Mesta Nitra. V oblasti sme identifikovali závažné nedostatky s možnými rizikami pre neefektívne rozhodovanie. Proces obsadzovania voľných pracovných miest nie je v súčasnosti podrobnejšie popísaný žiadnym interným predpisom. Absentujúce pravidlá ponúkajú značný priestor pre svojvoľné rozhodovanie vedenia mesta. Personálne výmeny sa uskutočňujú netransparentným spôsobom, keď nie sú na internetovej stránke mesta zverejnené dokumenty opisujúce pravidlá a ani zápisnice z výberových konaní a zápisy z osobných pohovorov. Voľné miesta sa obsadzujú bez stanovenia jasných kritérií pre výber, určenia končeného poradia uchádzačov, či širšieho využitia písomných testov. Verejnosť tak nemá takmer žiadne informácie o procesoch a výbere zamestnancov a dokáže len veľmi ťažko posúdiť férovosť a kvalifikovanosť výberu."


Materiál - informatívna správa o zmenách

Informatívna správa o zmená... by Nitralive.sk on Scribd
Návrh organizačných zmien na MsÚ v NitreNávrh organizačných zmien n... by Majkl on Scribd