Programátorské myslenie a dostatočná znalosť aspoň jedného programovacieho jazyka je čoraz častejšou požiadavkou pri obsadzovaní pracovných miest. Získaniu týchto schopností napomáha aj programátorská súťaž pre stredoškolákov – prihlásiť sa možno do konca marca.

Katedra informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) organizuje po druhý raz programátorskú súťaž IT v Nitre. Podujatie je určené pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl. Úlohou súťažiacich je vyriešiť čo najviac úloh v čo najkratšom čase. Jednotlivci tak riešia sadu desiatich úloh počas 90 minút a okrem bodov za správnosť úloh môžu získať ďalšie za rýchlosť. Súťaž sa v tomto roku uskutoční v programovacích jazykoch Python, Java a C/C++.

„Napriek tomu, že súťaž sme pôvodne organizovali s cieľom osobného stretnutia, súčasná situácia nás donútila prejsť do online priestoru. Hoci virtuálny priestor má limity, vďaka ktorým nedokážeme stopercentne zabezpečiť objektivitu súťaženia, ideme do súťaže s tým, že každá aktivita, ktorá vybočuje z každodennej rutiny, dokáže žiakom poskytnúť aspoň určitú formu rozptýlenia a pomôcť im zvládnuť obmedzenia vyvolané pandémiou,“ popisuje situáciu RNDr. Ján Skalka z Katedry informatiky UKF.

Realizácia podujatia je zastrešená medzinárodným projektom FITPED (Work-based Learning in Future IT Professionals Education), ktorého výsledkom je unikátny vzdelávací systém PRISCILLA podporujúci výučbu programovacích jazykov s využitím najmodernejších prístupov: interaktivity, mikrolearningu a automatického vyhodnocovania zadaní. Projekt, ktorého lídrom je práve Katedra informatiky UKF v Nitre, je realizovaný v rámci programu Erasmus+ v rámci Kľúčovej akcie 2 Strategické partnerstvá, ktorá organizáciám poskytuje možnosti spolupráce s kolegami z Európy.

„Programátorské myslenie a dostatočná znalosť aspoň jedného programovacieho jazyka je čoraz častejšou požiadavkou pri obsadzovaní pracovných miest. Či chcete vytvárať aplikácie, navrhovať webové stránky, analyzovať údaje alebo aplikovať umelú inteligenciu, bez znalosti princípov programovania to určite nepôjde,“ vysvetľuje hlavný koordinátor projektu doc. Martin Drlík tiež z Katedry informatiky UKF.

Súťaž bude prebiehať vo vytvorenom systéme PRISCILLA, ktorý vyhodnocuje správnosť odovzdaných programov bez zásahu učiteľa alebo porotcu. Vďaka tomu, ako je systém vybudovaný, môžu sa v ňom okrem súťaženia záujemcovia učiť programovať i bez učiteľa. Pre stredoškolákov boli vytvorené kurzy programovania v Jazyku Python a Java.

Do súťaže sa môžu prihlásiť stredné školy do 31. 3. 2021, pričom počet súťažiacich z jednej školy nie je obmedzený. Detailné informácie o súťaži sú k dispozícii na webovej stránke https://www.itvnitre.skZdroj: Katedra informatiky Fakulty prírodných vied UKF, ilustračné foto: pixabay.com