Za účasti ministra zdravotníctva SR Eduarda Hegera a štátnej tajomníčky Ministerstva zdravotníctva SR Jany Ježíkovej bolo v priestoroch Spojenej školy na Ulici Slančíkovej 2 v Nitre vsobotu 20. marca 2021 otvorené prvé Veľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC) v Nitrianskom kraji. Na jeho území poverilo Ministerstvo zdravotníctva SR koordinovaním očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-COV-2 Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Ten pripravoval VKOC pri rešpektovaní všetkých zákonom stanovených podmienok v spolupráci so spoločnosťou Nemocnica AGEL Komárno.

V pondelok 15. marca 2021 schválilo zriadenie VKOC mimoriadne Zastupiteľstvo NSK.

Očkovanie vo VKOC je počnúc sobotou 20. marcom naplánované do konca tohto roka, prebiehať bude najmä počas víkendov. Očkovať sa bude prioritne vakcínou AstraZeneca, v budúcnosti podľa dodávok z Ministerstva zdravotníctva SR. V sobotu 20. marca chcú zdravotníci podať vakcínu 1000 ľuďom a v nedeľu ich má prijať očkovaciu látku ďalších tisíc. Postupne by mal počet zaočkovaných osôb rásť. Záujemcovia sa prihlasujú prostredníctvom portálu korona.gov.sk. Vakcinovanie bude zabezpečovať desať lekárov a desať sestier hradených zdravotnými poisťovňami, jeden farmaceut, štyri zdravotné sestry a dvadsať administratívnych pracovníkov hradených z rozpočtu NSK. Výdavky súvisiace s VKOC zo strany NSK sú rozpočtované v plnej výške a kraj v zmysle prísľubu očakáva v budúcnosti ich refundáciu.

„Veľkokapacitné očkovacie centrum bolo pilotne a prioritne zriadené v krajskom meste Nitra ako najväčšie v samosprávnom kraji. Ak bude zo strany Ministerstva zdravotníctva SR zabezpečený dostatok vakcín, vzniknú ďalšie očkovacie centrá v tých častiach kraja, kde je problém s ich dostupnosťou. V súčasnosti je v každom okrese zriadené minimálne jedno očkovacie centrum,“ povedal počas otvorenia VKOC predseda NSK Milan Belica.

Ako zdôraznil Miroslav Jaška, riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno, ktorá má v réžii zdravotnícku stránku projektu, táto nemocnica dlhodobo spolupracuje s Nitrianskym samosprávnym krajom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v regióne. „Vzhľadom na naše nadštandardné vzťahy sme privítali možnosť byť partnerom projektu vytvorenia veľkokapacitného vakcinačného centra. V tomto projekte poskytujeme odbornú zdravotnícku súčinnosť a pomoc, najmä čo sa týka našich skúseností s vakcináciou, keďže Nemocnica AGEL Komárno už zaočkovala viac ako 10 000 záujemcov. Verím, že aj tento krok prispeje k zásadnému zlepšeniu pandemickej situácie v kraji,“ uviedol riaditeľ komárňanskej nemocnice.

NSK ako garant organizačnej zložky VKOC sa pre priestory Spojenej školy v Nitre rozhodol pre ich ekonomickú výhodnosť (je to škola v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK). Objekt priestorovo vyhovuje všetkým zákonným a hygienickým štandardom, má v okolí dostatok parkovacích miest a je tu zabezpečené aj stravovanie pre pracovníkov VKOC. „Zriadenie Veľkokapacitného očkovacieho centra považuje NSK za významný projekt, preto je namieste poďakovať všetkým, ktorí sa na jeho príprave a uvedení do prevádzky podieľali,“ zdôraznil počas otvorenia predseda NSK Milan Belica.

VKOC Nitra



Zdroj: Oľga Prekopová, hovorkyňa predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja