Aktualizované 30. apríla 2021: vláda SR v pondelok 26.4.2021 schválila predĺženie núdzového stavu do 28. mája 2021.

Zároveň schválila predĺženie - výnimky nebudú platiť do 20:00, ale do 21:00 hod. Platnosť od 29.4.2021.Covid automat od pondelka 3. mája 2021.

SR: bordovo-červená farba
Okres Nitra: ružová farba

Aké sú zmeny platné pre okres Nitra od 26. apríla?

✅ Otvorené všetky školy.
✅ Internáty otvorené pre: žiakov SŠ, 8-ročné gymnáziá, Špeciálne školy a internáty VŠ pre študentov zdravotníckych odborov.
✅ Otvorené terasy v reštauráciách (odstup stolov 2 metre + 7-dňový test)
✅ Otvorené fitness centrá (max. 6 osôb, 1 osoba na 15m štvorcových).

Zostáva v platnosti:

1. otvorené všetky obchody a služby (povinný test a 1 osoba na 15m štvorcových)
2. pohyb v prírode aj mimo okres bez testu
3. bohoslužby (povinný test a 1 osoba na 15m štvorcových)
4. šport v exteriéri (max. 6 osôb a povinný test)
5. otvorené ZOO, múzeá a botanické záhrady (povinný test a 1 osoba na 15m štvorcových)
6. otvorené knižnice (max. 6 osôb a povinný test)
7. otvorené hotely bez reštaurácií
8. otvorené plavárne (max. 6 osôb a povinný test)

Od 3. mája 2021 platí najneskôr do 28. mája 2021:


✅ Zákaz vychádzania len od 21 do 01:00 hod., denný zákaz bol zrušený pre ružové okresy a teda aj okres Nitra.

ČERVENÉ A RUŽOVÉ OKRESY - výnimky od 21:00 do 1:00 hod

● práca
(červený okres - so 14-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19,
ružový okres - s 21-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19)
● cesta do zahraničia (okrem dovoleniek)
(so 7-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19)
● cesta do školy pre vybrané skupiny študentov medicíny, ošetrovateľstva, farmácie, pôrodnej asistencie,…
(so 7-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19)
● cesta na štátnu skúšku VŠ
(so 7-dňovým testom, po očkovaní, s potvrdením o prekonaní COVID-19)

✅ V exteriéri nie je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti
✅ Respirátor je naďalej povinný vo všetkých interiéroch - obchody, pošta, úrady, MHD, rodičia v školských zariadeniach atď.

Namiesto respirátora môžu mať rúška v interiéri verejných budov:
- všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení
- pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania
- na pracovisku: zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu
✅ Žiaci ročníkov 2. stupňa ZŠ, stredných škôl, jazykových škôl nebudú už potrebovať test od 29. apríla, platí aj pre prijímacie pohovory.
✅ Rodičia už nepotrebujú 7 dní starý test pri vstupe do školského zariadenia
✅ Od 9. mája sa rušia vyhradené nákupné hodiny (od 9:00 do 11:00 od pondelka do piatka) pre osoby nad 65 rokov a pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcov


V tabuľke uvádzame výnimky zo zákazu vychádzania od 3. mája 2021 od 21 do 01:00 hod. Všade inam bude povolené ísť od 01 do 21:00 hod.

Zákaz vychádzania01:00 - 21:00 hod.21:00 - 01:00 hod.Test / COVID / vakcína
cesta do a zo zamestnanianeplatíneplatí✅ 7 dní/očkovanie medzi 21-01 hod.
cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti + sprevádzanie blízkej osoby/príbuzného a cestu späťneplatíneplatíbez testu
cestu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späťneplatíneplatíbez testu
cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späťneplatíneplatíbez testu
cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu na účel poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späťneplatíneplatíbez testu
cestu na účel vycestovania do zahraničia, okrem cesty na rekreáciu v zahraničí, a cestu späť pri návrate zo zahraničianeplatíneplatí✅ 7 dní/očkovanie
cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späťneplatíneplatíbez testu
cesta študentov špecializovaných škôl (zdravotníctvo)neplatíneplatí✅ 7 dní/očkovanie
cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR a cestu späťneplatíneplatíbez testu


PLNÉ ZNENIE aktuálnej vyhlášky platnej od 3. mája 2021

B.2. s účinnosťou od 3. mája 2021, ak nie je ďalej uvedené inak, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov v územných obvodoch okresov v I. a II. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 3. mája 2021 v čase od 21.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. mája 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

1. cestu do a zo zamestnania zamestnanca a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti a cestu späť

1.1 ak sa táto osoba preukáže v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do II. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní,

1.2 ak sa táto osoba preukáže v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do I. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 21 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA proti ochoreniu COVID-19 alebo vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

2. cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť (vrátane očkovania), vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,

3. cestu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,

4. cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

5. cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu na účel poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,

6. cestu na účel vycestovania do zahraničia, okrem cesty na rekreáciu v zahraničí, a cestu späť pri návrate zo zahraničia, ak ju vykonáva osoba,

6.1 ktorá hodnoverným spôsobom preukáže, že nevycestovala na účel rekreácie v zahraničí a zároveň sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA proti ochoreniu COVID-19 alebo vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID19,

6.2 na ktorú sa nevzťahuje nariadenie izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení po vstupe na územie Slovenskej republiky ustanovené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR,

7. cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,

8. cestu študenta 4., 5. a 6. ročníka v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta 4., 5. a 6. ročníka študijného odboru zubné lekárstvo, študenta 4. a 5. ročníka študijného odboru farmácia, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícke vedy do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť, ak sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA proti ochoreniu COVID-19 alebo vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

9. cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR a cestu späť,

B.3. s účinnosťou od 3. mája 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom cesty na rekreáciu v zahraničí do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. mája 2021;

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození ver... by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk