V tomto týždni si v Nitre pripomíname dejinné udalosti súvisiace s koncom 2. svetovej vojny, prechodom frontu a neslávnym vybombardovaním nášho mesta Červenou armádou. O tejto udalosti je toho známe už pomerne dosť, okrem výpovedí preživších svedkov, hlavne z knižných publikácií Štefana Košovana (NITRA, DRUHÉ COVENTRY?, 2012) a Emila Vontorčíka (NITRIANSKE INFERNO, 2010).

Okrem veľkého množstva domov a objektov bola počas príchodu Červenej armády zničená aj veža katedrály Nitrianskeho hradu. Avšak veľmi často sa nesprávne udáva, že veža bola zničená následkom bomby zhodenej sovietskym letectvom. Táto informácie nie je správna, pretože posledné bomby zhodené z lietadiel padli na mesto 29. marca 1945. Veža však bola zasiahnutá až na nasledujúci deň. Vtedy zaujala palebné postavenie sovietska delostrelecká batéria, ktorá si za svoje stanovište zvolila horný koniec obce Tormoš (dnešná Chrenová). Zo západného okraja jej intravilánu v popoludňajších hodinách na Veľký piatok 30. marca 1945, v čase medzi piatou a pol šiestou hodinou popoludní, bola z tohto miesta vystrelená delostrelecká zápalná strela, ktorá zasiahla a následne požiarom zničila vežu katedrály. Týmto bola vážne poškodená historická dominanta Nitry. Pri zásahu sa zničili aj vežové hodiny a 3 zvony, ktoré sa zrútili dole. Nitra takto prišla aj o svoj najstarší zvon, ktorý bol odliaty v roku 1525 na objednávku biskupa Štefana Podmanického. Neskôr sa medzi spadnutými troskami našli dva jeho fragmenty zo zničenej obvodovej koruny – úlomok s časťou pôvodného nápisu a plastický fragment výzdoby s podobou ľudskej tváre (tzv. markarón). Podoba týchto zachovalých fragmentov je dôkazom toho, že Podmanického zvon mal bohatú výzdobu s vysokou umeleckou hodnotou.

Na rekonštrukciu hradnej veže čakali obyvatelia mesta ďalšie tri roky, bola dokončená v júni roku 1948. Realizovali ju miestni živnostníci. Drevenú konštrukciu kupoly veže postavili bratia Július a Štefan Šedíkovci. Klampiarske práce a pokrytie strechy medenou krytinou zrealizovala partia klampiara Štefana Jankelu. Potrebné finančné prostriedky dalo biskupstvo a kapitula, časť finančných prostriedkov sa získala zo zbierok veriacich. Nový kríž posvätil diecézny biskup Dr. Karol Kmeťko 13. júna 1948. Do gule pod krížom boli vložené dve listiny vzťahujúce sa k oprave veže. Tiež tam boli vložené aj staršie listiny so vzťahom ku katedrále z doby Márie Terézie, niekoľko mincí z doby jej panovania, vrátane jedného zlatého dukátu. K týmto historickým minciam bola priložená aj kolekcia súdobých mincí.


Obr. 1: Zničená veža katedrály hradu čakala na opravu ďalšie tri roky

Dnes si pripomíname 77 rokov od zničenia veže katedrály Nitrianskeho hradu


Obr.2: Hradná veža počas rekonštrukcie jar roku 1948. Drevenú konštrukciu kupoly veže postavili bratia Július a Štefan Šedíkovci.

Dnes si pripomíname 77 rokov od zničenia veže katedrály Nitrianskeho hradu


Obr. 3: Nový kríž posvätil diecézny biskup Dr. Karol Kmeťko 13. júna 1948. Do gule pod krížom boli vložené dve listiny vzťahujúce sa k oprave veže

Dnes si pripomíname 77 rokov od zničenia veže katedrály Nitrianskeho hradu


Obr. 4 Do dnešných dní za zachoval fragment zo zničeného Podmanického zvona z roku 1526. Jedná sa o časť výzdoby obvodu zvona s plastikou ľudskej tváre (tzv. maskarón)

Dnes si pripomíname 77 rokov od zničenia veže katedrály Nitrianskeho hraduZdroj: TOČKA I.: Nitrianske zvony, 2012, TOČKA I.; TOČKA, G.: TORMOŠ – CHRENOVÁ v zrkadle času, 2015