Primátor krajského mesta zároveň vyjadril nádej na lepšiu spoluprácu medzi mestom a krajom.

V pondelok 28. novembra sa v Nitre uskutočnilo slávnostné zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja, na ktorom zložili sľub nový predseda NSK spolu s krajskými poslancami.

Podľa primátora Nitry Mareka Hattasa vznikol priestor na výrazné zlepšenie vzťahov.

„V prvom rade gratulujem Branislavovi Becíkovi k zvoleniu do tejto funkcie. Som presvedčený, že ako mladý človek bude náš kraj spravovať moderným a dynamickým spôsobom, s ohľadom na potreby ľudí našich miest a obcí. Zároveň pevne verím, že otvorí dvere štandardom transparentnosti a výrazne lepšej komunikácie s obyvateľmi, aspoň na takej úrovni, ako sa nám to darí u nás, v meste Nitra,“ hovorí primátor Marek Hattas.

Primátor ďalej uvádza, že obyvatelia Nitry a celého Nitrianskeho kraja si zaslúžia župana, ktorého prácu budú skutočne poznať a ktorý bude prinášať reálne zlepšenia ich každodenných životov. „Ľudia chcú cítiť, že župa a župan sú tu skutočne pre nich. V pánovi Becíkovi vidím prísľub zlepšenia vecí aj v tomto smere. Zároveň vidím potenciál zlepšenia vzťahov na úrovni primátor a predseda NSK, ako aj zdynamizovania investícií, skvalitnenia procesov a v neposlednom rade výrazného zlepšenia komunikácie,“ hovorí primátor Hattas.

Marek Hattas poďakoval aj bývalému predsedovi NSK Milanovi Belicovi. „Napriek tomu, že sme k sebe ťažšie hľadali cestu, pána Belicu plne rešpektujem a prajem mu do ďalšieho života len to najlepšie. Ďakujem mu za všetko dobré, čo za dlhých dvadsaťjeden rokov pre náš kraj a jeho obyvateľov urobil,“ dodáva Hattas.Zdroj: Tlačová správa Mesto Nitra