152 dobrovoľníkov je nominovaných na ocenenie SRDCE NA DLANI 2022 v Nitrianskom samosprávnom kraji. Dobrovoľníci boli nominovaní v ôsmich kategóriách prostredníctvom 37 platných prijatých nominácií. Ovíťazoch rozhodne komisia Nitrianskeho centra dobrovoľníctva (NCD). Výsledky budú zverejnené 11. 12. o 20.00 hod. na Youtube kanáli NCD. Záštitu nad ocenením prijal Marek Hattas, primátor Mesta Nitra.

Za všetkými číslami sa skrývajú príbehy úžasných ľudí. Medzi inými spomeňme napríklad skúsených aktivistov pôsobiacich v občianskych združeniach, ktorí by si zaslúžili aj osobitnú kategóriu za dlhoročný dobrovoľnícky prínos. Tento rok máme bohatý na množstvo skautov z rôznych oddielov z celého kraja. Vidíme vzostup aj firemného dobrovoľníctva anaopak aj jednotlivcov, ktorí pomáhajú viacerým neziskovým organizáciám.

„Nakoľko máme v tomto ročníku naozaj silné mená a množstvo úžasných príbehov, rozhodli sme sa, že dáme priestor verejnosti zvoliť si Najsympatickejšieho dobrovoľníka. Od 1. – 10. 12. budete môcť vybrať spomedzi všetkých nominovaných na ocenenie SRDCE NA DLANI 2022. Hlasovanie sa spustí na FB stránke Nitrianskeho centra dobrovoľníctva 1.12. vo štvrtok v spoločnom albume, kde prostredníctvom lajkov pomôžete svojmu favoritovi. Nominácia, ktorá bude mať 10. 12. o polnoci najviac lajkov, získava OCENENIE SRDCE NA DLANI - NAJSYMPATICKEJŠÍ dobrovoľník. Svojich favoritov môžete zdieľať a pomôcť im tak k celkovému víťazstvu. Držíme všetkým palce,“ dopĺňa Petra Veľká Hadžová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Filip Vagač. Komisia NCD rovnako rozhodne o nomináciách na národnú úroveň, kde ocenenie Dobrovoľník roka 2022 organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Národné oceňovanie Dobrovoľník roka 2022 sa uskutoční 16. 3. 2023 v Sále MZVEZ pod záštitou Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Rastislava Káčera.

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných subjektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu. Srdce na dlani je projekt podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2021", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Partnerom SRDCE NA DLANI v Nitrianskom samosprávnom kraji je MESTO NITRA, NADÁCIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE a Nadačný fond Kaufland pri Nadácií Centra pre filantropiu.

Na ocenenie SRDCE NA DLANI 2022 nominovaných 152 dobrovoľníkov