Mesto Nitra avizovalo v januári 2023 zámer aktualizovať všeobecne záväzné nariadenie a zakázať pyrotechniku kategórie F2 a F3 s výnimkami: ohňostroje, ktoré odpaľuje profesionálna firma, detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 či scénická pyrotechnika. Návrh dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov č. 1-9 bol schválená v pondelok 6. februára 2023.

„Zámerom predloženého návrhu je predchádzať podobným situáciám, ako bol požiar vzniknutý na prelome rokov v objekte Polygon a mnohým ďalším poškodeniam v obytných zónach a na verejných priestranstvách v dôsledku používania zábavnej pyrotechniky,“ píše sa v návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Text pripomína, že pre hlučnú zábavnú pyrotechniku trpia seniori, malé deti, obyvatelia s poruchou autistického spektra, zvieratá, znečistené je ovzdušie aj pôda, škody po silvestrovskej noci sú aj na majetku obyvateľov a mesta.

Zákaz používať pyrotechniku F2 a F3 platí v Nitre celoročne a to aj na Silvestra / 1. januára. Upozorňujeme, že medzi F2 pyrotechniku patria aj niektoré prskavky. Príklad: https://www.premiumpyro.sk/prskavky-exclusive-40cm-10ks/

Kontrola dodržiavania nariadenia je otázna

Otázna však bude kontrola dodržiavania tohto zákazu, ktorý platil už teraz s výnimkou Silvestra. Nie je technicky možné v prípade silvestrovských osláv kontrolovať mesto o rozlohe Nitry.

Štyri základné typy pyrotechniky

1. kategória (F1) - zostáva povolená
Do I. kategórie patria rôzne druhy tzv. motýľov, bzučiakov, píšťaliek, fontány a prskavky, z ktorých sa niektoré môžu používať aj v interiéroch (napr. prskavky na oslavách a svadbách). Patria sem aj výrobky, ktoré zaraďujeme medzi detskú pyrotechniku (napr. vybuchovacie guličky). Sú určené neplnoletým a mladším ako 15 rokov, avšak vždy by sa mali zapaľovať pod dohľadom rodičov alebo zodpovednej osoby.

2. kategória (F2)
Do pyrotechniky II. kategórie patria produkty, ktoré je možné predávať len starším ako 18 rokov. Patria sem napríklad rímske sviece, fontány s väčšou silou a niektoré druhy kompaktov, rakiet a delobuchov. Delobuchy II. triedy sa nesmú používať v blízkosti kostolov, nemocníc, detských zariadení alebo škôl.

3. kategória (F3)
III. kategóriu predstavujú druhy zábavnej pyrotechniky, ktoré sa predávajú len osobám starším ako 21 rokov. Zaraďujeme sem rakety, delobuchy alebo kompakty, ktoré predstavujú stredne veľké nebezpečenstvo a ktoré sú určené len na používanie na veľkých otvorených priestranstvách.

4. kategória (F4)
Zábavná pyrotechnika, ktorá sa predáva osobám starším ako 21 rokov. Zaraďujeme sem rakety, delobuchy alebo kompakty, ktoré predstavujú stredne veľké nebezpečenstvo a ktoré sú určené len na používanie na voľných otvorených priestranstvách. Do 4. kategórie už patria bežne nepredajné typy, ktoré môžu obsluhovať len osoby s odbornou spôsobilosťou a ktoré sa preukážu príslušným preukazom.Zdroj: Nitralive.sk