Štartuje jubilejný 15. ročník medzinárodnej súťaže pre stredné školy s názvom HSF System Modelium 2023. O najlepšiu stavbu z vlnitej lepenky bude súperiť 33 stredných škôl so zameraním na stavebníctvo zo Slovenska a z Česka. Talentovaní študenti budú vytvárať modely na tému „Najvyšší mrakodrap Európy“. Najlepší súťažiaci si rozdelia ceny v hodnote 5 300 EUR. Usporiadateľom súťaže je medzinárodná stavebná skupina HSF System.

Tradičná súťaž HSF System Modelium 2023 (predtým pod názvom Stavby z vlnitej lepenky) vstupuje do 15. ročníka s medzinárodnou pôsobnosťou. Tento rok sa pri návrhu a tvorení modelov z vlnitej lepenky medzi sebou stretnú mladí stavbári a mladé stavbárky nielen z Česka, ale i zo Slovenska. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 9 škôl zo Slovenska, vrátane Strednej priemyselnej školy stavebnej z Nitry, a 24 škôl z Českej republiky.

„Športový alebo hudobný svet má svoje hviezdy. Myslíme si, že aj tradičný stavbársky obor si takéto hviezdy zaslúži. Preto ich chceme nájsť a predstaviť svetu prostredníctvom našej súťaže,“ hovorí k poslaniu a zameraniu súťaže Jan Hasík, riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti HSF System. „Chceme v študentoch stredných škôl hlavne podporovať a prehlbovať vzťah k stavbárskemu remeslu, rozvíjať ich kreativitu a vzájomnú spoluprácu,“ dodáva Tomáš Kosa, konateľ spoločnosti HSF System SK.

V aktuálnom ročníku súťaže budú talentovaní študenti navrhovať a vytvárať modely stavieb z vlnitej lepenky na tému „Najvyšší mrakodrap Európy“. Model výškovej budovy musí byť vytvorený výhradne z vlnitej lepenky, ako ekologického, udržateľného a tvárneho materiálu, a musí ukázať aj vnútorné usporiadanie stavby. Odborná porota bude na súťažných stavbách posudzovať predovšetkým originálny nápad, nevšednú myšlienku, invenciu a moderný prístup.

K ďalším novinkám v jubilejnom 15. ročníku súťaže patria dve samostatné národné finálové kolá, ktoré sa uskutočnia na Slovensku a v Česku. Z nich postúpi najlepšia osmička do medzinárodného superfinále v Ostrave. Najlepší súťažiaci alebo súťažné tímy si medzi sebou rozdelia ceny v hodnote 5 300 EUR. Víťaz superfinále získa 1 050 EUR. Novinkou bude i Cena verejnosti.

Populárna súťaž je určená pre študentov odborných stredných škôl so zameraním na stavebníctvo. Usporiadateľom a generálnym partnerom súťaže je medzinárodná stavebná skupina HSF System so sídlom na Slovensku a v Česku. Novým hlavným partnerom súťaže je developerská skupina ANTRACIT. Produktovým partnerom je český Svaz výrobců vlnitých lepenek.

V histórii minulých ročníkov sa súťaže zúčastnilo približne 60 rôznych stredných stavebných škôl, ktorých žiaci postavili až 300 modelov stavieb z vlnitej lepenky. Finálové kolá sa konali na zaujímavých miestach ako je hlavná stanica v Prahe, Štefánikova hvezdáreň, Dolné Vítkovice, Vodné dielo Šance či Klementinum.

HSF System Modelium 2023 HSF System Modelium 2023 HSF System Modelium 2023 HSF System Modelium 2023 HSF System Modelium 2023 HSF System Modelium 2023