Platobný terminál v kostole? V dnešnej dobe nič nezvyčajné. Platobný terminál pribudol v ⛪️ Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre a to cez projekt Nadačného fondu NUMERI.

Peniaze vyzbierané cez terminál budú použité na réžiu kostola.

"Nadačný fond NUMERI bol založený v roku 2022 rozhodnutím Správnej rady nadácie za účelom podpory prepájania informačných technológií, inovatívnych projektov a ich využitia na podporu verejnoprospešných účelov rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy; realizácia a ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov; ochrana práv detí a mládeže; ochrana zdravia; ochrana a tvorba životného prostredia, plnenie individuálnej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb", uvádza sa na webstránke Piaristickej nadácie.Zdroj: Nitralive.sk, Facebook Piaristická nadácia