Mesto pod Zoborom zažilo vlani najväčší príliv vojnových odídencov z Ukrajiny. Hneď po Bratislave.

Rok po začiatku vojny na Ukrajine otvorili Blue Dot COMIN v Nitre. Ide o centrum pre vojnových odídencov, ktoré je určené hlavne pre rodiny, matky s deťmi a pre ľudí z ohrozených skupín, ktorí utekajú pred vojnou. V centre majú možnosť načerpať sily, nájdu tu psychologickú, právnu aj sociálnu pomoc.

Nitra je mestom, ktoré vlani zažilo po Bratislave najväčší príliv vojnových odídencov z Ukrajiny. Len do Nitrianskeho kraja utieklo pred vojnou na Ukrajine v období od mája 2022 do decembra 2022 viac ako 10-tisíc ľudí. „Vznik Blue Dot COMIN v Nitre rok po vypuknutí vojny na Ukrajine je preto logickým vyústením kontinuálnej snahy mesta Nitra pomáhať ľuďom sužovaným vojnovým besnením u našich susedov,“ povedal Marek Hattas, primátor Nitry. Po Bratislave, Košiciach a Michalovciach je Nitra štvrtým mestom, kde takéto centrum u nás vzniklo.

Po celom svete zriaďujú podobné centrá UNHCR a UNICEF. V Nitre sa na jeho zriadení podieľali aj Mesto Nitra, Nitrianska komunitná nadácia a Slovenská humanitná rada. Kontaktné miesto pre cudzincov COMIN, ktoré malo mesto Nitra vytvorené už niekoľko rokov, sa tak oficiálne stalo aj „Modrým bodom“, ktorý je celosvetovo známy ako bezpečné útočisko pre ľudí sužovaných vojnovými konfliktmi.

„Mesto Nitra dlhodobo podporuje Kontaktné miesto pre cudzincov COMIN a Nitriansku komunitnú nadáciu, ktorých práca bola v posledných rokoch životne dôležitá pri poskytovaní potrebných informácií a služieb cudzincom, ako aj pri podpore krízovej intervencie a integrácie Ukrajincov v Nitre. Blue Dot ako medzinárodne uznávaný koncept podporuje a posilňuje iniciatívu COMIN,“ vysvetľuje Ivona Fraňová, koordinátorka integrácie cudzincov z COMIN.

Pre Nitriansky kraj sa zriaďuje aj tím Mobile Blue Dot. Ten bude oslovovať Ukrajincov žijúcich v ubytovacích zariadeniach a v odľahlých lokalitách, so špecifickým zameraním sa na ľudí so zdravotným postihnutím, starších ľudí a matky s deťmi, pre ktorých môže byť ťažké cestovať do Blue Dot COMIN v Nitre.

V Nitre otvorili centrum pre vojnových utečencov


ČO SÚ BLUE DOTS (MODRÉ BODY)?

ℹ️ UNHCR (Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov) a UNICEF (Detský fond OSN) spolupracujú s partnermi z miestnych samospráv a mimovládnych organizácií na pomoci a mobilizácii podpory pre utečencov utekajúcich do krajín susediacich s Ukrajinou ako aj mimo nich. ℹ️ Blue Dot Safe Space, Protection a Support Hubs sú kontaktné miesta, kde majú Ukrajinci na Slovensku prístup k širokému spektru informácií, podpory a služieb. Od poskytovania pomoci s registračným procesom dočasnej ochrany až po pochopenie toho, ako zapísať svoje deti do školy alebo získať poradenstvo v oblasti duševného zdravia. Modré body sa zameriavajú na pomoc všetkým Ukrajincom, ktorí utiekli pred vojnou, so špeciálnym zameraním na deti a tých, ktorí sú najviac ohrození, vrátane osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré prežili násilie. ℹ️ Blue Dot COMIN v Nitre bude najnovším z viac ako 30 Modrých bodov, ktoré už UNHCR a UNICEF založili v siedmich krajinách. ℹ️ Viac info o Blue Dots na Slovensku nájdete tu: https://bluedothub.org/country-hubs/slovakia/


ČO POSKYTUJE BLUE DOT COMIN V NITRE?

➡️ informácie, poradenstvo a priamu podporu
➡️ právnu pomoc a právne poradenstvo
➡️ poradenstvo v oblasti duševného zdravia a psychosociálnu podporu
➡️ bezpečný priestor vhodný pre deti a rodinu


KONTAKTNÉ A ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Blue Dot COMIN, Cintorínska 5, 949 01, Nitra (2. poschodie, výťah k dispozícii)
pondelok – piatok: 8. h. – 17. h.
https://bluedothub.org/country-hubs/slovakia/
https://www.ukrajina.comin.sk/Zdroj: Mesto Nitra