Prijímanie opatrení na posilňovanie rovnosti medzi ženami a mužmi v zamestnaní je nielen správne, ale zároveň prispieva k vyššej kvalite verejnej dopravy. Spoločnosti ARRIVA na Slovensku preto pri príležitosti Medzinárodného dňa žien potvrdzujú svoj záväzok podporovať ženy vo svojich radoch a poskytnúť im nástroje pre zosúlaďovanie pracovného i rodinného života a kariérny postup v rámci spoločnosti.

Hoci je sektor dopravy tradične mužskou doménou, ženy v súčasnosti tvoria už viac než 10 percent všetkých zamestnancov spoločností ARRIVA na Slovensku. Ženy sa úspešne uplatňujú nielen ako vodičky autobusov, ale aj pri koordinácii dopravy ako dispečerky, na podporných, administratívnych aj riadiacich pozíciách. 8. marec – Medzinárodný deň žien je aj ich sviatkom.

Na pozícii vodičky autobusu v spoločnostiach ARRIVA na Slovensku v súčasnosti pracuje osemnásť žien, z toho osem v Nitrianskom kraji a šesť vodičiek môžu cestujúci stretnúť v autobusoch prímestskej dopravy v Bratislavskom kraji. V regióne Oravy a Liptova vozia cestujúcich v autobusoch ARRIVA tri profesionálne vodičky a v Trnave jedna. U cestujúcich sú ženy za volantom autobusov veľmi obľúbené a dostávajú od nich tie najlepšie hodnotenia.

„ARRIVA má veľký záujem na tom, aby počet žien v radoch zamestnancov spoločnosti do budúcnosti rástol. Ženy prinášajú do dopravných služieb empatiu, ohľaduplnosť, ale aj precíznosť a zodpovednosť. Viac žien jednoducho znamená aj vyššiu kvalitu dopravných služieb. Spoločnosť ARRIVA sa preto snaží podporovať zmeny v kultúre a myslení, aktívne vyhľadávať nové záujemkyne o prácu vo verejnej doprave a vytvárať pre ne tie najlepšie podmienky s cieľom vybudovať udržateľné podnikanie,“ uviedol Peter Stach, hovorca spoločností ARRIVA na Slovensku.

Prispieť k tomu má aj nová celoeurópska kampaň skupiny ARRIVA pod názvom I CAN BE ME (MÔŽEM BYŤ SÁM/SAMA SEBOU), ktorá cez skúsenosť aj slovenských kolegýň a kolegov vdychuje život stratégii inklúzie. Inkluzívna firemná kultúra znamená, že spoločnosť pristupuje k ľuďom, ktorí v nej pracujú, spravodlivo, rešpektuje ich takých, akí sú a umožňuje im realizovať naplno ich potenciál.Zdroj: Arriva