Dňa 7.12.2023 sa podarilo skupine študentov 3. ročníka Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (KMKAR UKF) zrealizovať dobrú vec a vyčariť úsmev na tvári tým, ktorých úsmev je ten najúprimnejší- deťom.

Na KMKAR je súčasťou vyučovacieho procesu aj práca na praktických zadaniach a reálnych kampaniach, primárne s nekomerčným charakterom, vďaka ktorým študenti realizujú rôzne osvetové a komunikačné kampane, ktoré sa snažia o pozitívnu zmenu v spoločnosti, alebo priamo pomáhajú. Tentokrát sa skupina tretiakov rozhodla prepojiť niekoľko myšlienok - zviditeľniť ekologický princíp upcyklovania, podporiť malý lokálny podnik a predovšetkým potešiť pred Vianocami tých, ktorí žijú neľahké osudy.

Študenti Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy UKF urobili krásne gesto - potešili detičky zo sociálneho zariadenia
Študenti KMKAR v Zariadení sociálnych služieb Viničky v Nitre
Zdroj: FB Krajčírstvo Miriam

Tieto motívy prepojili v ušľachtilý projekt - rozhodli sa, že z textilných zvyškov, ktoré by inak skončili v koši, ušijú praktické vankúšiky s vianočnými vzormi. Podarilo sa im to najmä vďaka Krajčírstvu Miriam v Šuranoch, ktoré nielenže poskytlo zvyškové látky, ale všetky vankúšiky aj ušilo, a firme Lind Mobler Slovakia z Krupiny, ktorá ako sponzorský dar poskytla výplňový materiál. Výsledkom bolo 30 vankúšikov s vianočným vzorom, ktoré boli odovzdané zdravotne znevýhodneným deťom navštevujúcim službu včasnej intervencie v Zariadení sociálnych služieb Viničky v Nitre. Deťom sa vankúše páčili a boli radi, že si ich môžu zobrať so sebou domov.

Foto na titulke: Odovzdávanie vankúšikom detičkám
Zdroj: FB Krajčírstvo Miriam

Autori projektu: Erik Jozaf, Alica Hainová a Matúš Buránsky. Projekt je výstupom predmetu psychológia reklamy, pod odbornou gesciou vyučujúcej, Mgr. Veroniky Števčat Szabóovej, PhD.