Od 1.1.2024 prichádza k zmene parkovacej politiky v areáli Fakultnej nemocnice v Nitre. Parkovanie bude počas prvých dvoch hodín bezplatné, po dvoch hodinách bude spoplatnené sumou 2€ za hodinu. Výnimku budú mať ZŤP pacienti a pacienti hospitalizovaní v nemocnici po preukázaní sa prepúšťacou správou.

V decembri prebehlo osadenie nových parkovacích staníc na jednotlivých vstupoch do nemocnice.

Parkovanie vo FN Nitra je aktuálne bezplatné, miest je dlhodobo nedostatok. Parkuje sa v zóne zákazu státia, mimo parkovacích miest, ale aj na trávnatých plochách.

Parkovanie vo FN Nitra Parkovanie vo FN Nitra Parkovanie vo FN Nitra Parkovanie vo FN Nitra Parkovanie vo FN Nitra Parkovanie vo FN Nitra Parkovanie vo FN Nitra Parkovanie vo FN Nitra Parkovanie vo FN NitraZdroj: Nitralive.sk