Od nášho čitateľa Petra sme dostali upozornenie na neporiadok, ktorý spôsobujú návštevníci podniku Nová Pekáreň na Rázusovej ulici.

"Návštevníci tohto podniku konzumujú alkohol pri bytovom dome na Pivovarskej ulici a po sebe zanechajú neporiadok. Tento stav riešim s mestským úradom už skoro rok, žiaľ bez viditeľného výsledku."

Neporiadok na Rázusovej ulici Neporiadok na Rázusovej ulici Neporiadok na Rázusovej ulici


Zdroj: Nitralive.sk, pč