V tomto článku by som chcel popísať aktuálny stav parkovanie v Nitre podľa jednotlivých mestských častí, identifikovať jednotlivé problémy, pozrieť sa na zámer mesta a trúfnuť si predpovedať najbližšiu budúcnosť.

Aktuálny stav

Parkovanie v Nitre je dlhodobo jeden veľký chaos - platia aj neplatia rôzne predpisy. Na jednej ulici je parkovanie vyznačené, na vedľajšej už nie, na tretej sú osadené značky, na štvrtej neplatí vôbec nič... zhrňme si, čo všetko je v platnosti v uliciach Nitry:

? Všeobecné platné zákony: a) parkovanie na chodníku pri zachovaní 1.5m, b) parkovanie na vyznačených parkoviskách, c) parkovanie v obytných zónach na vyznačených parkoviskách, d) parkovanie na vyznačených platených miestach
? Zákazy: a) zóna zákazu státia - platí pre cestu aj chodník, b) zákaz státia, c) zákaz vjazdu (parkovisko)

Všetky menované sa nedodržiavajú, sú buď tolerované políciou, opakovane riešené políciou bez vyriešenia, alebo neriešené. Parkovanie rieši len mestská polícia. Mestský úrad vykazuje nečinnosť pri riešení takýchto problémov.


Klokočina a Diely: v mestskej časti Klokočina, najväčšom sídlisku v Nitre, je samozrejme nedostatok parkovacích miest. Situácia sa mení v závislosti na hustote panelákov, dostatku priestoru a stave budovania parkovacích miest. Na Klokočine je od 1. júna 2017 vytvorená zóna, v ktorej platí zákaz státia pre vozidlá nad 5,0 m t.j. osobné aj nákladné, pričom obmedzenie platí v čase od 18,00 hod. do 08,00 hod. Pre vozidlá nad 5m sú vyhradené parkovacie miesta na Hviezdoslavovej, Kmeťovej a Dolnočermánskej ulici (po Golianovu). Na sídlisku sú tiež vytvorené obytné zóny. Parkuje sa však všade, kde je voľné miesto. Rezidentské parkovanie na Klokočine neexistuje.

Foto - vylúčenie vozidiel nad 5,0m + parkovanie v obytnej zóne (proti predpisom)

Parkovanie Klokočina Parkovanie Klokočina Parkovanie Klokočina


Chrenová: na sídlisku Chrenová, druhom najväčšom sídlisku v Nitre, je tiež nedostatok parkovacích miest. Na Chrenovej síce v roku 2019 mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo nariadenie, podľa ktorého platí zákaz státia pre nákladné autá nad 3,5t a vozidlá s dĺžkou viac ako 5m (dodávky) a to v čase od 18:00 do 8:00 hod., do dnešného dňa však toto nariadenie neprešlo do praxe. Podľa mojich posledných informácií z decembra 2020 je potrebné upraviť projektovú dokumentáciu, ktorú musí schváliť KDI. Ide o pomerne veľkú úpravu a zmenu dopravy. Na Chrenovej sa tiež parkuje všade, kde je voľné miesto. Rezidentské parkovanie neexistuje.

Parkovanie Chrenová Parkovanie Chrenová Parkovanie Chrenová Parkovanie Chrenová Parkovanie Chrenová Parkovanie Chrenová


Staré mesto: v tejto mestskej časti rozlišujeme parkovanie v historickej časti, kde je parkovanie spoplatnené, alebo regulované zónou zákazu státia. Zóna zákazu státia siaha od Mestského úradu v Nitre (Štefánikova) po VBC (Štúrova), J. Vuruma, Mostná ulica, Kmeťkova, uličky priľahlé k Wilsonovmu nábrežiu a ďalšie. V historickom centre do roku 2020 platili aj tzv. zamestnanecké parkovacie karty, ktoré využívali zamestnanci. Tieto však boli zrušené. V obytných častiach Starého mesta akou sú Párovce a Kalvária sa parkuje tiež systémom - kde nie je spoplatnené, tam zaparkujem. Vo vnútroblokoch sa parkuje zadarmo, často na zeleni/blate. Na niektorých uliciach je presne 0 parkovacích miest. Pod Kalváriou sú ulice zjednosmerňované. Tento rok by mali pribudnúť ďalšie zjednosmernené a spoplatené ulice. Táto mestská časť na rozdiel od iných trpí návštevníkmi úradov, zamestnancov, návštevníkov mesta a podnikov. Pod Kalváriou napríklad mesto postupne vytlačilo autá až k rieke, dôvodom bolo nelogické a nesystematické spoplatnenie ulíc. Vodiči tak parkujú zadarmo na nespoplatnených ulici, pristupky sú políciou prehliadané. Rezidentské parkovanie v nedohľadne.


Parkovanie na Párovciach spoplatnené parkovanie verzus anarchia

Parkovanie Párovce Parkovanie Párovce Parkovanie Párovce Parkovanie Párovce


Parkovanie pod hradom - miesto kde neplatí dopravné značenie

Parkovanie Kalvária Parkovanie Kalvária


Parkovanie pri budove súdu - porušovanie predpisov, bez zásahu polície

Parkovanie Staré mesto


Bezplatné parkovanie na Wilsonovom nábreží - neregulované, chaosné

Parkovanie Staré mesto


Parkovanie pod Kalváriou - autá parkujúce na nespoplatnených uliciach, absencia parkovacích miest

Parkovanie Staré mesto Parkovanie Staré mesto Parkovanie Staré mesto Parkovanie Staré mesto


Parkovanie na Staničnej ulici a na Štefánikovej - na chodníku

Parkovanie Staré mesto Parkovanie Staré mesto


Čermáň, Kynek, Párovské háje, Janíkovce, Dražovce: situácia v týchto častiach so zástavbou rodinných domov je približne rovnaká - je bežné parkovať autá na chodníku na ulici, ľudia sú leniví parkovať vo dvore svojho domu. V nových častiach sú ulice veľmi úzke, absentujú aj chodníky a nie je možné tu vybudovať ucelené parkoviská.