Čo je umenie? Aká je jeho postavenie v spoločnosti, aký je jeho zmysel? A aký by bol svet, keby zrazu umenie zmizlo? Odpovie na to spoločná iniciatíva kultúrnych inštitúcií na Slovensku – Deň bez umenia, ktorá štartuje 1. júna 2014.

„Predstavte si, že sa jedného dňa zobudíte, chcete si pustiť hudbu a – hudby niet. Nehrajú divadlá ani kiná. Galérie, múzeá a knižnice sú zavreté. Zmizla architektúra, dokonca ani svoje obľúbené dizajnové kúsky nenájdete. Je pusto a prázdno. Svet sa ocitol bez umenia. Aký to bude svet?,” píše sa v preambule iniciatívy Deň bez umenia. „Zámerom našej iniciatívy je upozorniť verejnosť aj reprezentácie tohto štátu na dôležitosť existencie umenia,” zdôrazňuje Darina Kárová, riaditeľka lídra iniciatívy, Asociácie Divadelná Nitra.

Iniciatíva má vyvolať predstavu, aké by to bolo, keby sme prišli o možnosť navštíviť divadelné predstavenie, vypočuť si koncert, prečítať si knihu, ísť do kina, galérie alebo múzea. Má rozprúdiť diskusiu o význame a postavení umenia v živote človeka a spoločnosti.

Do Dňa bez umenia sa zapojili kultúrne inštitúcie v Bratislave, Trnave, Nitre, Martine, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a v iných mestách na Slovensku. S cieľom upozorniť na význam umenia vyvesia na bránach svojich inštitúcií čierne súkno alebo umiestnia čiernu pásku ako z parte na programové plagáty či na svoje webové stránky na každý deň, v ktorý inštitúcia „nehrá“ alebo neponúka program. Symbolicky tak poukážu na to, aké by to bolo, ak by sme prišli o možnosť stretnúť sa s umením.

„V súvislosti s morálnym úpadkom súčasnej spoločnosti, prevahou konzumného spôsobu života a celkovou ľahostajnosťou k človeku sa chceme zamyslieť nad úlohou umenia a jeho možnosťou ovplyvniť charakter i duchovný rozmer človeka. Chceme upozorniť na spojitosť medzi stavom spoločnosti a postavením umenia v nej. Chceme vyzdvihnúť význam umenia pri rozvoji osobnosti, jeho kreatívny aj ekonomický potenciál,“ vysvetľuje Darina Kárová.

Deň bez umenia je pilotnou iniciatívou verejnej diskusie Načo umenie?, ktorá bude prebiehať na internete na stránke www.nacoumenie.sk.

Stránka má umožniť prezentáciu rôznorodých názorov týkajúcich sa postavenia a významu umenia v čo najširších súvislostiach. Odpovie aj na to, akú úlohu v rozvoji umenia zohrávajú štáty, akú mecenáši, biznismeni či zberatelia, akú úlohu má jednotlivec či komunita. Provokatívna otázka „Načo umenie?“ má povzbudzovať k verejnej diskusii. Preto bude internetová stránka www.nacoumenie.sk slúžiť ako otvorený priestor pre názory nielen odborníkov a známych osobností umeleckej scény, podnikateľskej sféry, politiky, vedy, školstva, súdnictva a športu, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá bude môcť pridávať na stránku svoje príspevky. Predstaví tiež zaujímavé materiály, ktoré sa zaoberajú významom a postavením umenia z rôznych hľadísk a v rôznych krajinách.

„Vedomie, že kultúra a umenie sú integrálnou súčasťou života človeka i spoločnosti, je u nás ojedinelé. Väčšina ľudí, vrátane politikov, ktorí o ňom rozhodujú, považuje umenie za zábavu a oddych, prípadne príjemnú voľnočasovú aktivitu. My chceme upriamiť pozornosť aj na iné úlohy a účinky umenia. Umenie má najmä prekvapovať, prinášať neobyčajné pohľady na obyčajné veci, znepokojovať aj šokovať, aby ľudia jeho prostredníctvom mysleli inak, objavovali nové významy, docenili rozmanitosť reality i ľudskej predstavivosti. Je dôležité uvedomiť si, že umenie prináša nielen estetické, ale aj etické a ekonomické hodnoty. To sú základné „éčka“ pre život,“ uzavrela Darina Kárová.

Do iniciatívy DEŇ BEZ UMENIA sa zapojili:

Asociácia Divadelná Nitra
A4 - priestor súčasnej kultúry
Akropola Kremnica
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Divadelný ústav – Štúdio 12
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Divadlo elledanse
Divadlo Jána Palárika v Trnave
Divadlo Pôtoň, Bátovce
Filmový klub v Múzeu SNP, Banská Bystrica
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Goetheho inštitút Bratislava
Kino Film Europe
Kinoklub Tatra Nitra
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Mesto Nitra – Synagóga
Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n.o.
Mestské divadlo Žilina
Nitrianska galéria
Poľský inštitút Bratislava
Slovenská národná galéria
Slovenské centrum dizajnu
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské národné divadlo
Stanica Žilina – Záriečie
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Štátne divadlo Košice


Zdroj: Asociácia Divadelná Nitra