Spoločnosť Jasplastik-SK spol.s r.o. plánuje rozšíriť výrobné kapacity v Priemyselnom parku Sever v Nitre. Na realizáciu investičného zámeru požaduje od štátu investičnú pomoc v celkovej 3 900 000 Eur vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo výške 1 500 000 Eur a úľav na dani z príjmu vo výške 2 400 000 Eur. Žiadosť podala spoločnosť 8. februára 2016 na Ministerstvo hospodárstva SR.

5 nových hál vznikne v areály, ktorý spoločnosť Jasplastik kúpila od spoločnosti Ryoka Global Europe, tá z Nitry odišla v roku 2012. Plánovaný začiatok realizácie investičného zámeru je prvý kvartál 2016, plánovaný začiatok výroby v treťom kvartáli 2016, plnú plánovanú kapacitu dosiahnu v prvom kvartáli 2018.

Dôvodom rozšírenia je výroba TV u odberateľa Foxconn - nepôjde však o Apple TV!

Cieľom je rozšírenie existujúceho podniku v Nitre-Mlynárce, zvýšiť tak výrobu JASPLASTIK, spol. s r.o., pre kľúčového odberateľa Foxconn Slovakia, spol. s r.o., ktorý uvádza na trh nový produkt. Podľa našich informácií ide o výrobu TV pre známeho výrobcu (meno nezverejníme zatiaľ), určite však nepôjde o Apple TV ako to zverejnili dnes médiá po celkom Slovensku.

Rozšírením výroby sa vytvorí 140 nových pracovných miest. Hlavným predmetom podnikania je produkcia výrobkov z plastov. Na Slovensku je zameraná najmä na dodávky pre elektrotechnický a automobilový priemysel ako aj výlisky z plastov, pričom jej hlavnými odberateľmi sú významné spoločnosti ako SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Foxconn Slovakia, spol. s r.o., FINE DNC SLOVAKIA, s.r.o., SMP Automotive Solutions Slovakia s.r.o., SMP Deutschland GmbH, ktorý je jedným z najväčších dodávateľov plastov pre automobilový priemysel. Následne sú výrobky žiadateľa dodávané pre automobilové závody skupiny Volkswagen a Mercedes, a to priamo, alebo v subdodávkach. Okrem týchto dvoch odvetví vyrába menšinovo produkty pre hutnícky priemysel, napr. U. S. Steel Košice, s.r.o. alebo aj stavebný priemysel.


Pohľad na závod Jasplastik v Nitre - Priemyselný park Sever

Jasplastik Nitra


Lokalizácia na mape


Zdroj: Nitralive.sk, MH SR