V stredu 6. apríla 2016 sa v Aule kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre konala konferencia k projektu "Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho častí."

Nitriansky hrad - objekt služieb turistom

Projekt realizuje Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra vďaka grantu Finančného mechanizmu EHP, ako aj štátneho rozpočtu vo výške takmer 700 000 eur. Spolufinancovanie prijímateľa, ktorým je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, predstavuje sumu 123 144 eur.

Projektom sa vyrieši, ale najmä zlepší a doplní chýbajúca turistická infraštruktúra Nitrianskeho hradu. Jeho súčasťou sú aj aktivity zamerané na obnovu a sprístupnenie vybraných neprístupných častí hradu ako Národnej kultúrnej pamiatky.

Ide najmä o:

- obnovu a rekonštrukciu hradnej pivnice a jej sprístupnenie verejnosti
- sprístupnenie veže katedrály sv. Emerána prostredníctvom terasy a kamennej balustrády
- súčasťou projektu je prebudovanie prístupového chodníka na náučný chodník s mobiliárom a informačnými tabuľami o histórii hradu, podhradia, faune i flóre jeho okolia
- najväčšiu časť projektu tvorí nový oddychový priestor pod hradbami horného hradu a vybudovanie objektu služieb ako príjemného zázemia pre turistov, miesta pre oddych i posedenie. Vďaka tomu sa opraví aj historický hradný múr, obnoví parkovisko a chodník, na ktorom pribudne nové osvetlenie.


1. Objekt služieb turistom - slávnostné otvorenie je naplánované na 26.júna 2016.

Aktuálny stav k 6. aprílu 2016

Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom


2. Prístupový chodník zo strany Zobora - prebudovanie na náučný chodník s mobiliárom a informačnými tabuľami o histórii hradu, podhradia, faune i flóre jeho okolia. Otvorenie súbežne s otvorením objektu služieb.

Aktuálny stav k 6. aprílu 2016

Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - objekt služieb turistom


3. Obnova a rekonštrukcia hradnej pivnice pod palácom a jej sprístupnenie verejnosti - sprístupnenie závisí od vyjadrenia hygieny, v pivnici budú zverejnené základné informácie o vinárstve v rámci regiónu s možnosťou príležitostných ochutnávok vín. Pivnica je jedna z najstarších na Slovensku. Časť je z 13. storočia.

Vizualizácia pivnice po dokončení - zdroj Barak.sk

Nitriansky hrad - objekt služieb turistom

Aktuálny stav k 6. aprílu 2016

Nitriansky hrad - objekt služieb turistom Nitriansky hrad - pivnica pod palácom Nitriansky hrad - pivnica pod palácom Nitriansky hrad - pivnica pod palácom Nitriansky hrad - pivnica pod palácom Nitriansky hrad - pivnica pod palácom Nitriansky hrad - pivnica pod palácom Nitriansky hrad - pivnica pod palácom


Druhá pivnica - je položená vyššie, časť je z 13. a časť z 16. storočia.

Nitriansky hrad - pivnica pod palácom Nitriansky hrad - pivnica pod palácom Nitriansky hrad - pivnica pod palácom Nitriansky hrad - pivnica pod palácom


Video
Zdroj: Nitralive.sk