Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre dnes neschválili zámenu pozemku na Podzámskej ulici za pozemok na Wilsonovom nábreží na mieste dnešného parkoviska a pásu zelene. Na tomto pozemku chcel investor postaviť polyfunkčnú budovu. Pozemok tak bude naďalej slúžiť ako parkovisko.

Parkovisko je však plné výtlkov, smerom k Mlynom ku priechodu pre chodcov chýba chodník - ľudia si vyšľapali chodník v trávniku. Na tento stav upozorňujem už niekoľko rokov.

Bohužiaľ sa súvislá oprava nedostala do zoznamu investičných akcií VMČ Staré mesto na rok 2018, je však uvedená pod čiarou. Verím, že sa na opravu peniaze nájdu.

Pri rieke popri parkovisku bude budúci rok vybudovaná aj nová cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most - Mostná - Jesenského (park Sihoť).

Proti výstavbe bola spísaná aj petícia, ktorá však prišla neskoro, nebola správne sformulovaná a jej cieľom bolo vlastne zachovať parkovisko. Paradoxne sa v nej píše o zhoršení dopravnej situácie a najmä zhoršenie kvality života ľudí v širokom okolí... podľa tejto logiky je frekventované parkovisko lepšie riešenie. Petícia tiež hovorí o oddychovej zóne - na parkovisku som veru ešte ľudí oddychovať nevidel a celkovo dotknutý pozemok neslúži na nič len na parkovanie. Opäť ďaľšia zbytočná petícia.

Keď už písať petíciu tak za opravu parkoviska, za vybudovanie oddychovej zóny pridaním lavičiek, detského ihriska a podobne.

Parkovisko Wilsonovo nábrežie Nitra - výtlky Parkovisko Wilsonovo nábrežie Nitra - výtlkyZdroj: Nitralive.sk